Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 101 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 4. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Giao diện đồ họa trong môi trường windows KHÔNG bao gồm thành phần nào sau đây ?

A. Thanh công cụ và các biểu tượng.

B. Bảng chọn.

C. Thanh trợ giúp.

D. Cửa sổ.

Câu 2: Để chọn toàn bộ một trang bảng tính ta phải:

A. Dùng Menu Edit/Select All.

B. Dùng Menu Format/Worksheet, Select All.

C. Click chuột vào ô giao nhau giữa tiêu đề cột và hàng.

D. Dùng Menu Edit/Select  Worksheet.

Câu 3: Khi đang làm việc với Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:

A. Chọn đối tượng, rồi chọn File, Copy.

B. Chọn đối tượng, rồi chọn File, Restore.

C. Chọn đối tượng, rồi chọn File, Move to Folder…

D. Chọn đối tượng, rồi chọn File, Open.

Câu 5: Khai bào Fomat, Paragraph, line spacing 1.5 line có nghĩa là:

A. Đoạn này cách đoạn đưới 1 dòng rưỡi.

B. Đoạn này cách đợn trên 1 dòng rưỡi.

C. Chiều cao dòng trong đoạn gấp rưỡi.

D. Các phát biểu trên điều sai.

Câu 6: Trong Word để định dạng cho đoạn văn bản là chữ đậm:

A. Chọn đoạn văn bản cần định dạng nhấn tổ hợp phím Ctrl + P.

B. Chọn đoạn văn bản cần định dạng vào Format/Font../chọn Bold trong mục Font Style.

C. Chọn đoạn văn bản cần định dạng nhấp biểu tượng U trên thanh công cụ.

D. Cả 3 phương án đều đúng .

Câu 9: Trong Microsoft Word, để giãn dòng đoạn văn bản đã chọn, ta thực hiện thao tác.

A. Format, Paragraph.

B. Format, Tab.

C. Format, Font.

D. Format, Border and Shading.

Câu 10: Trong Winword, lệnh Copy có thể dùng để:

A. Sao chép đoạn văn bản từ tập này sang tập tin khác.

B. Sao chép đoạn văn bản từ vị trí này sang vị trí khác trong cùng một tập tin.

C. Sao chép một bảng dữ liệu sang một bảng tính Excel.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 12: Để thay đổi đơn vị đo lường là m trong hệ thống máy tính đang sử dụng ta tiến hành như sau :

A. Start/Control Panel/Settings/Measurement System.

B. Start/Setting/Control Panel/Number Format.

C. Start/Setting/Control Panel/Regionnal and Language Options.

D. Satrt/Control Panel/Setting/Number Format.

Câu 13: Trong Word để gộp các ô trong bảng:

A. Chọn các ô cần gộp, nhấn phải chuột chọn Merge Cells.

B. Chọn các ô cần gộp. Trên thanh thực đơn, kích chuột vào Table, chọn Merge Cells.

C. Cả 2 phương án đều đúng.

D. Cả 2 phương án trên đều sai.

Câu 14: Trong Microsoft Word, để chọn nhanh từ vị trí con trỏ đến cuối từ ta nhấn tổ hợp phím ?

A. Alt + Shift + End

B. Alt + Shift + ->

C. Ctrl + Shift + End

D. Ctrl + Shift +->

Câu 16: Trong soạn thảo Winword, công cụ của tổ hợp Ctrl + F là:

A. Lưu tệp văn bản vào đĩa.

B. Tạo tệp văn bản mới.

C. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo.

D. Định dạng trang.

Câu 18: Microsoft Excel, không có kiểu dữ liệu nào?

A. Dữ liệu số.

B. Dữ liệu kí tự.

C. Dữ liệu thời gian

D. Dữ liệu nhị phân

Câu 19: Trong Microsoft Word, biểu tượng Format Painter dùng để:

A. Định dạng đoạn văn bản .

B. Chuẩn hóa định dạng đoạn văn bản.

C. Xóa định dạng đoạn văn bản.

D. Sao chép định dạng đoạn văn bản.

Câu 20: Thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập.

A. Bàn phím, chuột

B. Bàn phím, máy in

C. Loa, màn hình.

D. Máy in, đĩa

Câu 21: Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để:

A. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard.

B. Cắt và sao chép một đoạn văn bản.

C. Sao chép một đoạn văn bản.

D. Cắt một đoạn văn bản.

Câu 22: Trong Excel hàm Not(3=2) trả về kết quả:

A. True.

B. Cả True và False

C. False

D. Không câu nào đúng.

Câu 26: Để chuyển sang bảng tính khác trong cùng một tập tin, ta nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl + Page Up + Home

B. Ctrl + Page Up + số thứ tự bảng tính

C. Ctrl + Page Up hoặc Ctrl + Page Down

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 28: Phần mở rộng của tập tin thường thể hiện:

A. Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau cùng

B. Tên thư mục chứa tập tin

C. Kích thước của tập tin

D. Kiểu tập tin 

Câu 31: Trong Winword, muốn thực hiện đánh số thứ tự hoặc hoa thị đầu dòng, ta thực hiện:

A. File – Bullets and Numbering.

B. Edit – Bullets and Numbering.

C. Format – Bullets and Numbering

D. Tools – Bullets and Numbering

Câu 34: Trong môi trường Windows, để khời động chương trình ta định vị tệp chương trình cần khởi động bằng Windows Explorer, sau đó:

A. Nháy nút chuột bất kỳ vào tệp chương trình cần khởi động.

B. Nháy phải chuột vào tệp chương trình cần khởi động.

C. Nháy trái chuột vào tệp chương trình cần khởi động

D. Nháy đúp chuột vào tệp chương trình cần khởi động

Câu 38: Trong Microsoft Word, Merge cell dùng để làm gì?

A. Thay đổi độ rộng các hàng

B. Tách 1 ô thành nhiều ô

C. Thay đổi độ rộng các cột

D. Hợp nhất các ô thành một ô

Câu 39: Trong Word, để bật/tắt thanh công cụ ta thực hiện:

A. View/Toolbars/ Chọn tên thanh công cụ muốn thực hiện.

B. Edit/Toolbars/Chọn tên thanh công cụ thực hiện.

C. Ctrl + V

D. Format/Toolbars/ Chọn tên thanh công cụ muốn thực hiện.

Câu 40: Để ẩn/hiện thanh công thức trong Excel, ta thực hiện:

A. View/Toolbars/Formula Bar

B. View/Formula Bar

C. Edit/Formula Bar

D. Format/Formula Bar

Câu 42: Để tạo một Shortcut trên Desktop của Windows, cách nào đúng.

A.  Start / New / Shortcut

B. Duoble Click / New / Shortcut

C. Click / New / Shortcut

D. Click Phải / New / Shortcut

Câu 44: Trong Microsoft Word, để giãn hàng đoạn văn bản đã chọn, thực hiện thao tác:

A. Format / Borders and Shading

B. Format / Tab

C. Format / Font

D. Format / Paragraph

Câu 45: Trong Word, để chèn các ký tự  ta thực hiện:

A. Insert / Objects…

B. Insert / Symbol..

C. Insert / Picture

D.  Insert / Photo

Câu 46: Trong Word, để chọn toàn bộ văn bản ta thực hiện thao tác:

A.  Edit / Select All

B. Ctrl + All

C. Nhấp kép ngoài lề văn bản

D.  Ctrl + T

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm