Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 151 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 3. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Trong Microsoft Windows, khi làm việc với Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin không liên tiếp nhau, ta sử dụng:

A. Nhấn giữ phím Ctrl + nhấp chuột tại tên từng tập tin muốn chọn

B. Nhấn giữ phím Alt + nhấp chuột tại tên từng tập tin muốn chọn

C. Nhấn giữ phím Shift + nhấp chuột tại tên từng tập tin muốn chọn

D. Click chọn lần lượt từng tập tin muốn chọn

Câu 2: Trong Microsoft Windows, để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ làm việc ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Nháy chọn biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc (Taskbar)

B. Nhấn giữ phím Alt và lần lượt nhấn phím Tab cho đến khi chọn được cửa sổ chương trình

C. Nháy vào một vị trí bất kỳ trên cửa sổ chương trình muốn kích hoạt

D. Cả 3 đề xuất trên đều đúng

Câu 3: Trong Microsoft Windows, những phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hệ điều hành Microsoft Windows đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính

B.  Chức năng chính của hệ điều hành Microsoft Windows là thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet

C.  Hệ điều hành Microsoft Windows cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người sử dụng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí chặt chẽ, khai thác các tài nguyên của máy tính một cách tối ưu

D. Microssoft Windows là hệ điều hành dùng cho máy tính cá nhân của hãng Microsoft

Câu 4: Trong Microsoft Windows, để quản lý tệp, thư mục ta thường dùng chương trình nào sau đây?

A.  Internet Explorer

B. Windows Explorer

C. Microsoft Explorer

D. Microsoft Office

Câu 5: Trong Microsoft Windows, thao tác Drag and Drop (kéo thả chuột) được sử dụng để thực hiện công việc nào sau đây?

A.  Đóng hoặc mở thư mục

B. Thay đổi màu nền cho cửa sổ hiện hành

C. Di chuyển đối tượng đến vị trí mới  

D.  Xem thuộc tính của tệp hiện tại

Câu 8: Trong Microsoft Word, để tạo một trang văn bản mới ta sử dụng:

A. Tổ hợp phím Ctrl + N

B. Tổ hợp phím Ctrl + H

C. Tổ hợp phím Ctrl + S

D. Tổ hợp phím Crtl + F

Câu 10: Trong Microsoft Word, lệnh Paste (hay tổ hợp phím Ctrl + V) dùng để:

A.  Cắt nội dung khối đang đánh dấu

B. Chép nội dung khối đang đánh dấu vào clipboard

C.  Dán nội dung từ clipboard ra vị trí con trỏ văn bản

D. Dán hình thức đang có trong clipboard vào vị trí con nháy

Câu 13: Trong Microsoft Word, để đánh dấu chọn toàn bộ văn bản trên màn hình, ta có thể thực hiện?

A. Nhấn Ctrl + A

B. Nhấn nhanh chuột 3 lần trên vùng lựa chọn

C. Nhấn Shift + click chuột trên vùng lựa chọn

D. Nhấn Ctrl + Shift + Home  

Câu 14: Trong Microsoft Word, để có thể soạn thảo tiếng Việt sau khi đã nạp Unikey và chọn bảng mã Unicode, ta cần:

A. Bộ font chữ Việt

B. Bật chế độ gõ tiếng Việt và chọn kiểu gõ phù hợp

C. Chọn kiểu gõ phù hợp và font bắt đầu bằng VNI-...

D. Tắt chế độ gõ tiếng Việt và chọn font chữ mặc định như Arial

Câu 16: Trong Microsoft Word, chức năng Drop Cap dùng để thực hiện:

A.  Làm chữ hoa cho toàn bộ văn bản

B. Làm chữ hoa đầu từ cho toàn bộ văn bản trong đoạn

C. Làm to kí tự đầu tiên của đoạn và chiếm n dòng

D. Làm tăng cỡ chữ văn bản trong đoạn

Câu 20: Trong Microsoft Word, hãy chọn phát biểu đúng?

A. Trong Microsoft Word không thể đóng khung một nhóm kí tự bất kì

B.  Để đóng khung một đoạn ta đặt con trỏ tại vị trí bất kì trong đoạn

C. Để đóng khung một đoạn ta phải bôi đen đoạn ấy

D. Trong Microsoft Word không thể đóng khung một hình ảnh

Câu 21: Trong Microsoft Word, để thay đổi định dạng chữ thường, chữ hoa cho một khối văn bản được đánh dấu, ta sử dụng:

A. Tổ hợp phím Shift + F3

B. Tổ hợp phím Ctrl + A

C. Tổ hợp phím Ctrl + Shift + F3

D. Phím F3

Câu 22: Trong Microsoft Word, trong hộp thoại Paragraph chọn Line spacing 1.5 lines, có nghĩa là:

A.  Đoạn này cách đoạn dưới 1.5 dòng

B. Đoạn này cách đoạn trên 1.5 dòng

C. Chiều cao dòng trong đoạn gấp rưỡi

D. Đoạn này cách đoạn trên và đoạn dưới 1.5 dòng

Câu 23: Trong Microsoft Word, trong khi vẽ một đường thẳng trong AutoShapes, nếu vừa vẽ vừa giữ phím Shift thì đường thẳng sẽ:

A. Nằm ngang

B. Nghiêng 30o , 45o, 60o

C. Thẳng đứng

D. Nằm ngang, đứng, nghiêng 30o, 45o, 60o tuỳ hướng vẽ

Câu 27: Trong Microsoft Excel, có thể sao chép khối vùng bằng cách sử dụng lần lượt các tổ hợp phím?

A. Ctrl + C, Ctrl + V

B. Alt + C, Alt + V

C. .Ctrl + X, Ctrl +V

D. Ctrl + V, Ctrl + C

Câu 28: Trong Microsoft Excel, khi làm việc với một tập tin, chức năng Save As có mục đích nào sau đây?

A.  Lưu tập tin

B. Lưu tập tin với một tên khác

C. Di chuyển một sheet của tập tin sang tập tin khác

D. Mở tập tin

Câu 33: Trong Microsoft Excel, hàm LEFT nào sau đây là đúng?

A. LEFT(text, n)

B. LEFT(Number1, Number2..)

C. LEFT(text)

D. LEFT(n,text)

Câu 41: Trong Microsoft Excel, trong một ô nhập ‘1 có nghĩa là?

A. Số 1

B. Chuỗi 1

C. Kết quả sẽ ở vị trí giữa ô

D.  Kết quả sẽ ở vị trí phải của ô

Câu 42: Trong Microsoft Excel, Ô A2 có giá giá trị ’10 (chuỗi 10) ô B2 nhập công thức =A2*1, kết quả ở B2 là?

A.  Số 10

B. Chuỗi 10

C.  #VALUE!.

D. Không tính toán Microsoft Excel báo lỗi bắt hiệu chỉnh

Câu 46: Trong Microsoft Excel, kết quả trong Microsoft Excel báo là #VALUE! có nghĩa là?

A. Kết quả của một công thức tính toán là SỐ mà có giá trị CHUỖI

B. Kết quả của một công thức tính toán là CHUỖI mà có giá trị SỐ

C.  Thông báo kết quả là VALUE

D. Kết quả của một công thức tính toán là SỐ mà có giá trị SỐ

Câu 49: Trong Word, để hiện/dấu thanh thước, chọn:

A. Insert/Ruler.   

B. File/Ruler. 

C. View/Ruler.

D.  Format/Ruler.

Câu 50: Trong Windows để chọn nhiều đối tượng liên tiếp nhau, ta thực hiện:

A. Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn vào phím Alt và nhấn vào đối tượng cuối cùng.

B. Nháy vào đối tượng đầu tiên và nháy vào đối tượng cuối cùng.

C. Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Shift và nháy vào đối tượng cuối cùng.

D. Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và nháy vào đối tượng cuối cùng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm