Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 169 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 6. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:

A. Xóa tệp văn bản    

B. Chèn kí hiệu đặc biệt

C. Lưu tệp văn bản vào đĩa       

D. Tạo tệp văn bản mới

Câu 5: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:

A. File - View Show

B. Window - View Show

C. Slide Show - View Show

D. Tools - View Show

Câu 6: Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

A. Edit - New Slide

B. File - New Slide

C. Slide Show - New Slide

D. Insert - New Slide

Câu 7: Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để:

A. Cắt một đoạn văn bản

B. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard

C. Sao chép một đoạn văn bản

D. Cắt và sao chép một đoạn văn bản

Câu 9: Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện

A. View - Exit

B. Edit - Exit

C. Window - Exit

D. File - Exit

Câu 10: Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Windows

B. Control Panel

C. Control System

D. Control Desktop

Câu 11: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

A. Bấm phím Enter

B. Bấm phím Space

C. Bấm phím mũi tên di chuyển

D. Bấm phím Tab

Câu 12: Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

A. Microsoft Office

B. Accessories

C. Control Panel

D. Windows Explorer

Câu 13: Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:

A. Edit - New, sau đó chọn Folder

B. Tools - New, sau đó chọn Folder

C. File - New, sau đó chọn Folder

D. Windows - New, sau đó chọn Folder

Câu 14: Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:

A. Thanh công cụ định dạng

B. Thanh công cụ chuẩn

C. Thanh công cụ vẽ

D. Thanh công cụ bảng và đường viền

Câu 15: Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

A. Insert - Header and Footer

B. Tools - Header and Footer

C. View - Header and Footer

D. Format - Header and Footer

Câu 16: Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:

A. File - Search

B. Windows - Search

C. Start - Search

D. Tools - Search

Câu 17: Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách ?

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

B. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

C. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

D. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

Câu 18: Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện

A. Format - Slide Design...        

B.  Tools - Slide Design...

C. Insert - Slide Design...  

D. Slide Show - Slide Design...

Câu 19: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 20: Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?

A. Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính

B. Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc

C. Thông qua môi trường không khí - khi đặt những máy tính quá gần nhau

D. Các câu trên đều sai

Câu 23: Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:

A. Microsoft Equation  

B. Ogranization Art

C.  Ogranization Chart            

D. Word Art

Câu 24: Hệ điều hành là:

A. Phần mềm ứng dụng 

B. Phần mềm hệ thống

C. Phần mềm tiện ích

D. Tất cả đều đúng

Câu 25: Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó:

A. Chọn menu lệnh Edit - Copy   

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - C

C. Cả 2 câu a. b. đều đúng      

D. Cả 2 câu a. b. đều sai

Câu 26: Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo:

A. Centimeters 

B.  Đơn vị đo bắt buộc là Inches

C. Đơn vị đo bắt buộc là Points         

D.  Đơn vị đo bắt buộc là Picas

Câu 28: Trong soạn thảo Winword, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:

A. Tools - Insert Table      

B. Insert - Insert Table

C. Format - Insert Table

D. Table - Insert Table

Câu 29: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:

A. Trong CPU

B. Trong RAM

C. Trên bộ nhớ ngoài

D. Trong ROM

Câu 30: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:

A. Format - Drop Cap

B.  Insert - Drop Cap

C.  Edit - Drop Cap 

D. View - Drop Cap

Câu 31: Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng?

A. Làm việc trong nhà 

B.  Ảnh hưởng thị lực

C. Ảnh hưởng cột sống 

D. Tiếp xúc với độc hại

Câu 32: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Lưu tệp văn bản vào đĩa

C. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo 

D. Định dạng trang

Câu 34: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

A. File - Properties  

B.  File - Page Setup

C.  File - Print   

D.  File - Print Preview

Câu 35: Bạn hiểu Virus tin học là gì?

A. Là một chương trình máy tính do con người tạo ra,

B.  Có khả năng tự dấu kín, tự sao chép để lây lan,

C. Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học.

D. Tất cả đều đúng

Câu 37: Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó?

A. Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE

B. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents

C. Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD (EXCEL)

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 42: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

A. File - Delete Slide

B.  Edit - Delete Slide

C.  Tools - Delete Slide

D. Slide Show - Delete Slide

Câu 43: Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím F5

B. Phím F3

C. Phím F1

D. Phím F10

Câu 45: Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Winword :

A. Chọn menu lệnh Edit - Open

B. Chọn menu lệnh File - Open

C. Cả 2 câu a. b. dều đúng

D. Cả 2 câu a. b. dều sai

Câu 46: Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

A. Tạo đường tắt để truy cập nhanh

B. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

C. Đóng các cửa sổ đang mở

D. Tất cả đều sai

Câu 50: Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?

A. Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang

B. Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không

C. Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang

D. Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm