Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 121 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 5. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 4: Trong Word, để chèn số thứ tự một cách tự động, thực hiện lệnh:

A.  Format/ Bullets and Numbering…

B. Format/ Font..

C. Format/ Paragraph…

D.  Format/ Border and Shading…

Câu 5: Trong Excel, thao tác nào sau đây để đều chỉnh độ rộng cột/dòng của toàn bộ bảng tính như nhau:

A.  Không thể chọn các độ rộng cột/dòng như nhau.

B. Chọn toàn bảng tính, điều chỉnh độ rộng cột/ dòng bất kỳ.

C. Edit/ Columns

D. Format/ Columns

Câu 9: Trong Excel, để chọn toàn bảng tính, cách nào đúng?

A. Click vào góc bên trái ( góc trên giao giữa tên cột và dòng)

B.  Chọn File/All

C.  Quét cột A

D. Click ô A1

Câu 11: Trong Microsoft Word, muốn xem lại trang văn bảng trước khi in, ta dùng thao tác:

A. Ctrl + Shift + P

B. View/ Page

C. File/ Print Preview

D. View/ Full Screen

Câu 14: Để các biểu tượng trên Desktop của Windows được sắp xếp tự động, dùng cách nào sau đây?

A. Click phải/ Arrange Icon/ Auto Arrange

B. Click phải/ Arrange Icon By/ Arrange Auto

C. Click phải/ Arrange Icon By/ Auto Arrange

D. Click phải/ Arrange Shortcut/ Auto Arrange

Câu 17: Để tìm kiếm tệp hay thư mục trong windows, ta thực hiện lệnh nào sau đây?

A. Start, Search

B. Start, Run, Gõ Search

C. Start, Control Panel, Search

D. Nhấp chuột phải lên Desktop, chọn Search

Câu 18: Trong Microsoft Word, để xóa một cột trong Table, thực hiện thao tác?

A.  Chọn cột rồi ấn phím Delete

B. Nhấp phải lên 1 ô trong cột/ Chọn Delete

C. Chọn cột/ chọn Table/ Delete/ Columns

D. Chọn cột/ Nhấp chuột phải/ chọn Delete Columns

Câu 19: Trong Windows để xem thuộc tính tập tin đang chọn, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Click phải/ chọn Properties

B.  Tại My Computer/ Tools/ Chọn properties

C. Tại My Computer/ Edit/ Chọn properties

D. Tại explore/ Edit/ Chọn Properties

Câu 20: Trong Excel, tổ hợp phím Shift + F3 có chức năng nào sau đây?

A. Mở màn hình trợ giúp – Help

B. Mở màn hình hỗ trợ viết hàm

C. Đổi dữ liệu chữ hoa thành chữ thường

D. Đổi dữ liệu chữ thường thành chữ hoa

Câu 21: Để khởi động windows explorer, cách nào sau đây đúng?

A. Click phải tại Desktop/ Chọn explore

B. Click phải Start/ Chọn explore

C. Start/ Windows Explorer

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + E

Câu 22: Trong Excel, giả sử ô D4 có chuỗi “Kỳ thi nghề THPT”. Hàm = PROPER(D4) cho ra kết quả nào sau đây?

A. kỳ thi nghề thpt

B. KỲ THI NGHỀ THPT

C. Kỳ thi nghề THPT

D. Kỳ Thi Nghề Thpt

Câu 24: Để tạo thư mục con mới trong windows Explorer, ta chọn lệnh?

A. File/ Properties/ Folder

B. File/ New, Folder

C. File/ Create Directory

D. File/ New, Shortcut

Câu 25: Để tạo thư mục con mới trong Windows Explorer, ta chọn lệnh:

A. File/ Properties/ Foder

B. File/ New/ Folder

C. File/New/ Shortcut

D. File/ Create Directory

Câu 26: Lệnh Insert/Columns trong Excel thực hiện hành động nào sau đây?

A. Chèn một cột vào trước cột hiện hành

B. Chèn một dòng vào trên dòng hiện hành

C. Chèn một cột vào sau cột hiện hành

D. Chèn một dòng vào dưới dòng hiện hành

Câu 29: Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím 10

B. Phím ESC 

C. Phím Enter

D. Phím Delete

Câu 32:  Bạn hiểu B-Virus là gì?

A.  Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B

B. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện 

C. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)

D. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel

Câu 33: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là:

A. Mở một hồ sơ mới 

B. Đóng hồ sơ đang mở 

C. Mở một hồ sơ đã có

D. Lưu hồ sơ vào đĩa

Câu 34: Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:

A. Ram

B. Bộ nhớ ngoài

C. Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng

D. Tất cả đều sai

Câu 38: Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:

A. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu

B. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục 

C. Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu

D. Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục

Câu 39:  Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Chức năng thay thế trong soạn thảo

C. Định dạng chữ hoa

D. Lưu tệp văn bản vào đĩa

Câu 41: Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:

A. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy 

B. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open 

C.  Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore

D. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...

Câu 42: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

A. Dấu chấm hỏi (?)

B. Dấu bằng (=)

C. Dấu hai chấm (:)

D. Dấu đô la ($) 

Câu 44:  Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột 

B. Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể

C. Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu 

D. Cả 3 câu đều đúng 

Câu 45: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

A.  Table - Cells       

B. Table - Merge Cells

C. Tools - Split Cells 

D. Table - Split Cells

Câu 46: Trong bảng tính Exce, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

Câu 47: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

A. File - Bullets and Numbering

B. Tools - Bullets and Numbering

C. Format - Bullets and Numbering  

D.  Edit - Bullets and Numbering

Câu 49: Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng:

A. My Computer hoặc Windows Explorer

B.  My Computer hoặc Recycle Bin

C.  Windows Explorer hoặc Recycle Bin

D. My Computer hoăc My Network Places

Câu 50: 22). Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

A. Mạng cục bộ

B.  Mạng diện rộng

C. Mạng toàn cầu

D. Một ý nghĩa khác

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm