Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 10 Câu hỏi
  • 90 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 10 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Quy định không yêu cầu Chi nhánh cung cấp số điện thoại nóng của ai? 

A. Giám đốc Ban KHDN

B. Giám đốc Ban QLRRTD

C. Trung tâm chăm sóc KH

D. Giám đốc Chi nhánh

Câu 2: Trường hợp Trưởng phòng kinh doanh của khách hàng VIP qua làm việc, trao đổi với ngân hàng, đáp án nào là đúng nhất?

A. Cán bộ đón tiếp do không phải là trưởng phòng tài chính kế toán

B. Ban lãnh đạo Chi nhánh đón tiếp do có tính chất quan trọng

C. Lãnh đạo phòng KHDN trực tiếp đón tiếp

D. Không trường hợp nào đúng 

Câu 3: Dự án thuộc lĩnh vực nào sau đây, bất kể quy mô khoản vay phải thực hiện thẩm định theo hình thức thành lập tổ thẩm định chung giữa Ban QHKHDN (nay là Ban KHDN) và Chi nhánh?

A. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện

B. Dự án Đầu tư kinh doanh bất động sản

C. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến kim loại (sắt, thép…)

D. Dự án khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

Câu 10: Đối với các dự án đã được phê duyệt cấp tín dụng cho khách hàng lớn, đặc thù của Chi nhánh và đã hoàn thành đi vào hoạt động, tần suất Chi nhánh phải báo cáo HSC (qua Ban KHDN) về các khoản cấp tín dụng là? 

A. Báo cáo định kỳ hàng quý (kể từ ngày giải ngân đầu tiên) và trong trường hợp có yếu tố bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến khoản cấp tín dụng

B. Báo cáo định kỳ 06 tháng/lần (kể từ ngày giải ngân đầu tiên) và trong trường hợp có yếu tố bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến khoản cấp tín dụng

C. Báo cáo định kỳ hàng năm (kể từ ngày giải ngân đầu tiên) và trong trường hợp có yếu tố bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến khoản cấp tín dụng

D. Báo cáo trong trường hợp có yếu tố bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến khoản cấp tín dụng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 10 Câu hỏi
  • Người đi làm