Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 95 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 12: Theo quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của BIDV, đối với cho vay bắt buộc, sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt Tờ trình cho vay bắt buộc, các bộ phận thực hiện tiếp như thế nào?

A. Bộ phận QTTD thực hiện trình duyệt giải ngân và thực hiện như các khoản cho vay thông thường

B. Bộ QLKH chuyển Tờ trình cho vay bắt buộc cho Bộ phận Dịch vụ khách hàng để thực hiện chuyển tiền cho người thụ hưởng

C. Bộ QLKH chuyển Tờ trình cho vay bắt buộc cho Bộ phận QTTD. Bộ phận QTTD không phải trình duyệt giải ngân; thực hiện tạo khoản vay trên phân hệ SIBS và chuyển Tờ trình cho vay bắt buộc cho Bộ phận DVKH để chuyển tiền cho người thụ hưởng

D. Cả a, b và c đều sai 

Câu 21: Khái niệm “Nhóm khách hàng có liên quan” được quy định tại QĐ 6251/QĐQLRRTD2 của BIDV là:

A. Hai hoặc nhiều khách hàng có quan hệ tín dụng với nhiều tổ chức tín dụng và có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với nhiều tổ chức và/hoặc một cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Điều 6 Quy định 6251/QĐQLRRTD2.

B. Hai hoặc nhiều khách hàng có quan hệ tín dụng với BIDV và có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với nhiều tổ chức tín dụng và/hoặc một cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Điều 8 Quy định 6251/QĐQLRRTD2.

C. Hai hoặc nhiều khách hàng có quan hệ tín dụng với BIDV và có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với cùng một tổ chức và/hoặc một cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Điều 6 Quy định 6251/QĐQLRRTD2. 

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 23: Theo quy định tại QĐ 6251/QĐ-QLRRTD2 của BIDV, xác định tổng giới hạn cấp tín dụng nhóm KHLQ đối với nhóm khách hàng kinh doanh thương mại (việc mua bán giữa các Công ty trong nhóm không tạo ra GTGT): tổng giới hạn cấp tín dụng của nhóm tối đa bằng: 

A. 70% giới hạn của tất cả các khách hàng trong nhóm 

B. 75% giới hạn của tất cả các khách hàng trong nhóm 

C. 80% giới hạn của tất cả các khách hàng trong nhóm 

D. 85% giới hạn của tất cả các khách hàng trong nhóm 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm