Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 89 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: Theo quy định tại Quyết định 6251/QĐQLRR của BIDV, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc trường hợp nào? 

A. Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Công ty đó 

B. Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên HĐTV, HĐQT, Giám đốc hoặc TGĐ của Công ty đó

C. Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty đó 

D. Cả ba trường hợp trên đều đúng

Câu 18: Theo quy định tại Quyết định 6251/QĐQLRRTD2 của BIDV, đối tượng nào được coi là người có quan hệ thân thuộc với khách hàng cá nhân A vay vốn tại BIDV

A. Anh ruột của bố khách hàng A 

B. Anh ruột của vợ khách hàng A 

C. Bố vợ khách hàng A

D. Anh họ khách hàng A 

Câu 23: Theo Thông tư số 29/2013/TT-NHNN, khi cho vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn trong nước để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ, khi được giải ngân vốn vay khách hàng phải thực hiện qui định bán ngoại tệ cho TCTD như thế nào? 

A. Khách hàng phải bán ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ

B. Khách hàng phải bán ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng

C. Khách hàng không phải bán ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng

D. Thông tư 29 không quy định cụ thể việc bán ngoại tệ sau khi giải ngân

Câu 24: Theo Thông tư số 29/2013/TT-NHNN về quy định cho vay bằng ngoại tệ của TCTD, đối với nhu cầu vay bằng ngoại tệ để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa (trừ xăng dầu) nhưng không có nguồn thu bằng ngoại tệ, Tổ chức tín dụng xử lý cho vay như thế nào?

A. TCTD không được xem xét cho vay

B. TCTD được xem xét cho vay nếu có cam kết bán ngoại tệ của TCTD

C. TCTD được xem xét cho vay đối với các nhu cầu vốn thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh

D. TCTD được xem xét cho vay nếu khách hàng cam kết bán lại ngoại tệ cho TCTD ngay sau khi được giải ngân

Câu 25: Ngân hàng được cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng nào?

A. Người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng 

B. Kế toán trưởng của Ngân hàng

C. Công ty cho thuê tài chính do Ngân hàng nắm giữ cổ phần chi phối

D. Doanh nghiệp mà vợ của Tổng Giám đốc Ngân hàng sở hữu 3% vốn điều lệ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm