Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 301 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 1: Theo giản đồ hàm lượng Các bon có trong thép:

A. Thép CT3 có hàm lượng các bon khoảng 0,1/0,25%

B. Thép CT3 có hàm lượng các bon lớn hơn 2,1%

C. Thép CT3 có hàm lượng các bon nhỏ hơn 0,1%

D. Tất cả các phát biểu trên đều sai.

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây nói về nhiệt luyện là sai:

A. Kim loại ở dạng lỏng

B. Kim loại ở dạng rắn

C. Kim loại ở dạng dẻo

D. Tất cả đều sai

Câu 3: Cho khối lượng riêng của Cu, Fe\(\alpha\) và Al lần lượt là: 8,9g/cm3, 7,8g/cm3 v 2,7g/cm3. Sosánh mật độ khối của chúng?

A. MCu < MFe\(\alpha\) < MAl

B. MCu = MAl > MFe\(\alpha\)

C. MCu = MFe\(\alpha\) = MAl

D. MCu > MFe\(\alpha\) > MAl

Câu 4: Nếu thép có % C < 0.8 % thì được gọi là:

A. Gang trước cùng tinh

B. Thép trước cùng tích

C. Gang sau cùng tinh

D. Thép sau cùng tích

Câu 7: Ký hiệu GGL - 320Cr3 thuộc loại gang nào?

A. Gang cầu

B. Gang trắng

C. Gang dẻo

D. Tất cả đều sai

Câu 8: Cấu trúc tinh thể của hợp chất hoá học có liên kết ion phụ thuộc vào yếu tố nào:

A. Tỷ số của ion âm và ion dương

B. Tỷ số của ion dương và ion âm

C. Không tương quan kích thước giửa ion âm và ion dương

D. Tất cả đều sai

Câu 9: Nếu thép có % C > 0.8 % thì được gọi là:

A. Gang trước cùng tinh

B. Thép trước cùng tích

C. Gang sau cùng tinh

D. Thép sau cùng tích

Câu 10: Phương pháp nung nóng thép lên đến nhiệt độ rất cao (11000C – 11500C).

A. ủ khuyết tán

B. ủ đẳng nhiệt

C. ủ cầu hoá

D. ủ hoàn toàn

Câu 12: Gang sau cùng tinh có tổ chức:

A. Lê + XeI

B. Lê + P + XeII

C. Lê

D. Tất cả đều sai

Câu 14: Khối lượng riêng của sắt là:

A. 7,8 g/dm3

B. 7.800 kg/m3

C. 7.800.103 kg/m3

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Nhiệt độ ủ hoàn toàn là: 

A. 600 ÷ 8000C

B. A1 + 20 ÷ 300C

C. 200 ÷  6000C

D. A3 + 20 ÷ 300C

Câu 17: Gang có % C là:

A. > 0.8 

B. < 2.14

C. > 2.14

D. > 4.3

Câu 19: Ký hiệu GX 12 – 28 thuộc loại gang nào?

A. Gang cầu

B. Gang trắng

C. Gang dẻo

D. Tất cả đều sai

Câu 20: Thép cacbon là gì?

A. Là hợp kim của sắt và cacbon

B. Là thép dùng để chế tạo dụng cụ cắt

C. Là thép làm nguội với tốc độ chậm

D. Tất cả đều đúng

Câu 23: Các chất nào sau đây được gọi là hợp kim?

A. Sắt  

B. Niken

C. Đồng

D. Tất cả đều sai

Câu 24: Ký hiệu thép: 4X9C2 thuộc loại  thép nào?

A. Thép chịu nhiệt

B. Thép có tính giản nở nhiệt đặc biệt

C. Thép gió

D. Thép cacbon dụng cụ

Câu 25: Gang là hợp kim của sắt và cacbon với hàm lượng C là:

A. < 2.14 %

B. 0.8 – 6.67%

C. 4.3 – 6.67%

D. 2.14 – 6.67%

Câu 26: Ký hiệu GZ 33 – 6 thuộc loại  gang nào?

A. Gang cầu

B. Gang trắng

C. Gang dẻo

D. Tất cả đều sai

Câu 27: Điểm tới hạn A3 có nhiệt độ là:

A. 7270C ÷ 9110C

B. 7770C ÷ 9110C

C. 9110C ÷ 15390C 

D. 7270C ÷ 15390C

Câu 29: Đâu không phải là thép cacbon kết cấu?

A. Thép cacbon kết cấu chất lượng thường

B. Thép cacbon kết cấu chất lượng tốt

C. Thép cacbon hợp kim

D. Tất cả đều sai

Câu 30: Ký hiệu thép: X6C2 thuộc loại  thép nào?

A. Thép chịu nhiệt

B. Thép cacbon kết cấu chất lượng tốt

C. Thép gió

D. Thép cacbon dụng cụ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên