Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 201 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 6. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ nằm trong hạng mục nào của cán cân thanh toán

A. Tài khoản vãng lai

B. Tài khoản vốn

C. Tài khoản dự trữ chính thức quốc gia

D. Tài khoản chênh lệch số thống kê

Câu 3: Khi ngân hàng Trung Ương giảm lãi suất thì?

A. Lượng tiền thực tế giảm

B. Lượng tiền thực tế tăng

C. Lượng tiền thực tế không thay đổi

D. Không câu nào đúng

Câu 4: Các khoản ODA được cung cấp dưới dạng tiền mặt hoặc ngân sách của nhà nước là theo phương thức cung cấp nào?

A. Hỗ trợ cán cân thanh toán và ngân sách

B. Hỗ trợ chương trình

C. Hỗ trợ dự án hoặc hàng hoá để hỗ trợ cán cân thanh toán

D. Không phải các phương án trên

Câu 5: Các công ty sẽ thực hiện đầu tư ra nước ngoài khi hội tụ đủ 3 lợi thế về địa điểm, lợi thế về sở hữu, lợi thế về nội hoá là nội dung của lý thuyết nào?

A. Lý thuyết lợi ích cận biên

B. Lý thuyết về chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm

C. Lý thuyết về quyền lực thị trường

D. Lý thuyết chiết trung

Câu 6: Xu hướng vận động chủ yếu của nền kinh tế thế giới như thế nào?

A. Khu vục hoá toàn cầu hoá

B. Sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật công nghệ

C. Sự đối thoại chuyển sang đối đầu, hợp tác chuyển sang biệt lập

D. Cả A và B

Câu 7: Thương mại quốc tế không bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ

B. Gia công quốc tế

C. Chuyên môn hoá vào những mặt hàng không có lợi thế so sánh

D. Tái xuất khẩu, chuyển khẩu

Câu 8: Lý thuyết nào sau đây không coi trọng vai trò của chính phủ trong các hoạt động mậu dịch quốc tế?

A. Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của A.Smith

B. Lý thuyết về lợi thế so sánh của D.Ricardo

C. Lý thuyết về đầu tư

D. Cả B và C

Câu 9:  Công cụ và biện pháp chủ yếu của chính sách thương mại

A. Thuế

B. Hạn ngạch

C. Trợ cấp xã hội

D. Tất cả các câu trên

Câu 10: Nguyên tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế

A. Chế độ đãi ngộ quốc gia

B. Cấm nhập khẩu

C. Chế độ đãi nhất

D. Cả A và C

Câu 11:  Tác động tích cực của đầu tư quốc tế đối với nước tiếp nhận đầu tư

A. Làm nguồn tài nguyên của nước tiếp nhận đầu tư thêm dồi dào và phong phú

B. Giảm bớt các tệ nạn xã hội

C. Giải quyết khó khăn do thiếu vốn

D. Tất cả đều sai

Câu 12: Hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài

A. Hỗ trợ phát triển chính thức

B. Mua cổ phiếu và trái phiếu

C. Vay ưu đãi

D. Tất cả đều sai

Câu 15:  Trong các nguyên tắc sau đâu là nguyên tắc của APEC?

A. Nguyên tắc tự do hoá thương mại, thuận lợi hoá thương mại

B. Nguyên tắc đầu tư không ràng buộc

C. Nguyên tắc nhất trí

D. Cả A và B

Câu 16: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế quốc tế?

A. Nền kinh tế một quốc gia

B. Các chủ thể kinh tế quốc tế

C. Các quan hệ kinh tế quốc tế

D. Cả B và C

Câu 17: Quan điểm của Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại, khái niệm “mở cửa” có nghĩa là?

A. “Mở toang cửa”, “thả cửa một cách tuỳ tiện”

B. Mở cửa là một chính sách nhất thời, một biện pháp kỹ thuật

C. Mở cửa là mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, trao đổi và phân công lao động quốc tế

D. Mở cửa là xoá bỏ hoàn toàn các loại thuế nhập khẩu

Câu 18: Xuất khẩu tại chỗ là hình thức xuất khẩu?

A. Xuất khẩu hàng hoá vô hình

B. Cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho khách du lịch quốc tế

C. Gia công thuê cho nước ngoài và thuê nước ngoài gia công

D. Nhập khẩu tạm thời và sau đó xuất khẩu sang một nước khác

Câu 19: Chức năng của thương mại quốc tế?

A. Làm biến đổi cơ cấu giá trị sử dụng của sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân

B. Giúp các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do có sự chênh lệch thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giữa các quốc gia

C. Góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế quốc dân do khai thác triệt để lợi thế của quốc gia

D. Cả A và C

Câu 20: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hình thức đầu tư?

A. Của tư nhân, công ty vào một công ty ở nước khác và trực tiếp điều hành công ty đó

B. Mua cổ phiếu, trái phiếu của một doanh nghiệp ở nước khác

C. Cho vay ưu đãi giữa chính phủ các nước

D. Dùng cải cách hành chính, tư pháp, tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước

Câu 21: Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá được định nghĩa

A. Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mà việc chuyển giao ngoại tệ được thực hiện ngay

B. Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mà việc giao nhận được thực hiện trong một thời gian nhất định

C. Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ thu lợi dựa vào mức chênh lệch tỷ giá giữa các thị trường ngoại hối

D. Là nghiệp vụ bán một đồng tiền nào đó ở thời điểm hiện tại và mua lại chính đồng tiền đó tại một thời điểm xác định trong tương lai

Câu 22: Các quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế vì?

A. Giảm bớt được hàng rào thuế khi xuất khẩu

B. Tăng dòng vốn đầu tư quốc tế vào trong nước

C. Điều chỉnh được hiệu quả hơn các chính sách thương mại

D. Tất cả các ý kiến trên

Câu 23: Một trong các mục tiêu của khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là?

A. Chống lại sự ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc tới khu vực Đông Nam Á

B. Mở rộng quan hệ thương mại với các nước ngoài khu vực

C. Thúc dục Quốc Hội Mỹ trao quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho các quốc gia thành viên của ASEAN

D. Tăng giá dầu thô

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Sinh viên