Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 22

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 22

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 144 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 22. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Trong các giả định sau, các giả định nào không phải là giả định của “Lý thuyết lợi thế tương đối” của D.Ricardo

A. Thế giới có 2 quốc gia sản xuất 2 mặt hàng

B. Thương mại hoàn toàn tự do

C. Lao động là yếu tố sản xuất duy nhất

D. Có sự điều tiết của chính phủ

Câu 2: Các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế là: Thuế quan, hạn ngạch (quota) hạn chế xuất khẩu tự nguyện, trợ cấp xuất khẩu và

A. Bảo hộ hàng sản xuất trong nước

B. Cấm nhập khẩu

C. Bán phá giá

D. Những quy định chủ yếu về tiêu chuẩn kỹ thuật

Câu 5: Trong trao đổi thương mại quốc tế, nguyên tắc được các bên chấp nhận trao đổi là nguyên tắc?

A. Phải có lợi cho mình

B. Ngang giá

C. Có lợi cho bên kia

D. Kẻ mạnh thì được lợi hơn

Câu 8: Năm 2006 Việt Nam thu hút vốn nước ngoài đạt mức kỉ lục?

A. Trên 20 tỷ USD

B. Trên 30 tỷ USD

C. Trên 10 tỷ USD

D. Trên 05 tỷ USD

Câu 9: Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam là?

A. Chính sách thả nổi có kiểm soát của nhà nước

B. Thả nổi

C. Tự do

D. Nhà nước hoàn toàn kiểm soát

Câu 10: Khi tỷ giá của đồng tiền trong nước giảm so với thế giới nó sẽ gây ra các tác động đối với nền kinh tế trong nước. Trong các tác động sau tác động nào không phải do nó gây ra?

A. Xuất khẩu tăng

B. Các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu

C. Đầu tư nước ngoài vào giảm

D. Gây ra các tệ nạn xã hội

Câu 11: Khi mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng của Mỹ tăng lên trong khi đó mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng Việt Nam giữ nguyên thì trên thị trường ngoại hối sẽ sảy ra hiện tượng gì?

A. Tăng cầu về USD và đồng thời làm giảm cung USD

B. Tỷ giá hối đoái giữa USD và VND sẽ tăng lên

C. Cả A và C

D. Không có phương án nào đúng

Câu 12: Khi mọi người kỳ vọng về tỷ giá hối đoái của đồng USD tăng thì sẽ dẫn tới?

A. Cầu của đồng USD giảm

B. Cầu của đồng USD không đổi

C. Cầu của USD tăng

D. Không có phương án nào đúng

Câu 13: Hiện nay thế giới đang tồn tại những hệ thống tiền tệ nào?

A. Hệ thống tiền tệ Jamica

B. Chế độ bản vị vàng hối đoái

C. Hệ thống tiền tệ châu âu (EMS)

D. Cả a và c

Câu 15: Chính phủ tăng lãi suất tiền gửi thì?

A. Lượng cung tiền tăng

B. Lượng cung tiền giảm

C. Lượng cung tiền không thay đổi

D. Không có phương án nào trên đây

Câu 17: Hệ thống tiền tệ quốc tế lần thứ 4 (hệ thống Jamaica đã áp dụng chế độ tỷ giá nào?

A. Chế độ tỷ giá cố định

B. Chế độ tỷ giá thả nổi

C. Chế độ tỷ giá thả nổi có kiểm soát

D. Chế độ tỷ giá kiểm soát hoàn toàn

Câu 19: Nguồn vốn ODA nằm trong khoản mục nào sau đây của cán cân thanh toán quốc tế?

A. Tài khoản vãng lai

B. Tài khoản vốn

C. Tài khoản dự trữ

D. Tài khoản chênh lệch số thống kê

Câu 20: Việt Nam gia nhâp tổ chức World Bank vào năm nào?

A. Năm 1970

B. Năm 1977

C. Năm 1978

D. Năm 1991

Câu 21: Giả định nào không nằm trong lý thuyết về lợi thế so sánh của D.Ricardo?

A. Thế giới chỉ có hai quốc gia, mỗi quốc gia sản xuất hai mặt hàng

B. Chi phí vận tải, chi phí bảo hiểm bằng không

C. Công nghệ hai nước thay đổi

D. Thương mại hoàn toàn tự do

Câu 22: Những nguyên nhân cơ bản điều chỉnh quan hệ kinh tế quốc tế?

A. Chế độ nước ưu đãi nhất

B. Ngang bằng dân tộc

C. Tương hỗ

D. Cả ba đáp án trên

Câu 23: Những nhân tố nào là chủ thể của nền kinh tế quốc tế?

A. Các quốc gia độc lập có chủ quyền

B. Các tổ chức kinh tế quốc tế

C. Các liên kết kinh tế quốc tế

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24: Quan hệ nào không phải quan hệ kinh tế quốc tế?

A. Quan hệ di chuyển quốc tế về tư bản

B. Quan hệ di chuyển quốc tế về nguồn nhân lực

C. Hội nhập kinh tế quốc tế

D. Quan hệ quân sự

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Sinh viên