Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 99 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 4: Trong cán cân thanh toán quốc tế thì ODA thuộc tài khoản nào?

A. Tài khoản vãng lai

B. Tài khoản vốn

C. Tài khoản dự trữ quốc gia

D. Tài khoản biến đổi số thống kê

Câu 5: Lợi ích từ chuyên môn hóa và thương mại quốc tế là:

A. Tiêu dùng lớn hơn khả năng sản xuất

B. Hiệu quả tiêu dùng tăng

C. Hiệu quả sản xuất tăng

D. a, b đều đúng

Câu 6: TMQT không bao gồm:

A. Xuất khẩu hàng hóa

B. Đầu tư nước ngoài

C. Gia công cho nước ngoài

D. B, C đều đúng 

Câu 7: Chính sách TMQT của 1 nước nhằm:

A. Phân bổ nguồn lực có hiểu quả hơn

B. Bảo hộ sản xuất trong nước

C. Điều chỉnh TMQT

D. A, B đều đúng

Câu 8: Theo D. Ricardo, trong trường hợp lợi thế cân bằng thì: 

A. Không có mậu dịch giữa 2 quốc gia vì không có nhu cầu trao đổi

B. Không có mậu dịch giữa 2 quốc gia vì không xác định được lợi thế so sánh 

C. Vẫn có hiệu lực giữa 2 quốc gia nhờ vào tính hiệu quả theo quy mô

D. A, B đúng

Câu 9: Yếu tố hình thành năng lực cạnh tranh 1 quốc gia theo mô hình kim cương không bao gồm:

A. Điều kện về yếu tố sản xuất

B. Điều kiện về cầu

C. Điều kiện về cung

D. Các ngành hỗ trợ và ngành có liên quan 

Câu 10: Trong quá trình thực tiễn, hoạt động ngoại thương phải chú trọng thuộc tính:

A. Giá trị của hàng hóa

B. Giá trị sử dụng của hàng hóa

C. Cả a, b đều đúng

D. Cả A, B sai

Câu 11: Khi tính hiệu quả KT- XH của hoạt động ngoại thương, kết quả không bao gồm:

A. Lương của người lao động

B. Tiền thuế

C. Tiền trợ cấp

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 12: Trong giai đoạn 2001-2005 nhóm hàng XK có tốc độ tăng trưởng cao nhất bao gồm:

A. Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản

B. Nhóm hàng nông, lâm thủy sản

C. Nhóm hàng công nghiệp và thủ công mỹ nghệ

D. Cả A, B, C sai

Câu 13: Chính sách quản lý xuất khẩu bao gồm:

A. Chính sách quản lý nguồn hàng

B. Chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng

C. Chính sách hoàn thiện về thể chế và xúc tiến TM

D. Cả A, B, C sai

Câu 14: Việc quản lý bằng hạn nghạch thuế quan khác với hạn ngạch NK ở chỗ:

A. không làm tăng giá sản phảm

B. không tạo lợi nhuận siêu ngạch cho nhà nhập khẩu 

C. không hạn chế số lượng nhập khẩu

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 15: Mặt hàng không thuộc diện quản lý bằng hạn ngạch thuế quan của VN hiện nay là:

A. Đường

B. Sữa

C. Thuốc lá nguyên liệu

D. Cả 4 câu trên đều sai 

Câu 16: Biện pháp quản lý nhập khẩu tương đương thuế quan bao gồm:

A. Việc xác định giá tính thuế

B. Phí, phụ phí

C. Việc quy định giá

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 18: Quỹ hỗ trợ XK của Việt Nam hiện nay không thực hiện:

A. Cấp tín dụng hỗ trợ XK

B. Bảo lãnh tín dụng XK

C. Bảo hiểm tín dụng XK 

D. Các câu trên đều sai 

Câu 20: Tại sao nói Mỹ là thị trường đa dạng và tương đối dễ tính:

A. Là 1 thị trường lớn, sức mua cao

B. Đa chủng tộc, mức sống rất khác nhau

C. Thu nhập bình quân đầu người cao

D. Dân số đông

Câu 21: Một trong những quy định của Mỹ đối với hàng nhập khẩu: nếu nước XK thực hiện trợ cấp đối với hàng XK thì hàng hóa đó sẽ: 

A. Đánh thuế chống bán phá giá

B. Đánh thuế đối kháng

C. Cấm nhập khẩu

D. Cấp hạn nghạch NK cao 

Câu 22: Biện pháp Mỹ dùng đề kiểm soát hàng NK trong 1 thời gian nhất định là:

A. Thuế

B. Hạn ngạch

C. Đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá 

D. Cấm NK 1 số hàng nhất định 

Câu 24: Các DN muốn tăng sức XK sang thị trường Mỹ thì nên tham gia vào chuỗi sản xuất kinh doanh của:

A. Các công ty quốc gia

B. Các công ty xuyên quốc gia 

C. Các công ty liên doanh

D. Các công ty quốc doanh 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên