Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 188 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 8. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 2: Trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ, có các hình thức nào:

A. Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ - D/P (Documents Against Payment)

B. Nhờ thu chấp nhận thanh toán giao chứng từ - D/A (Document Against Acceptance)

C. Giao chứng từ theo các điều kiện khác – D/OT (Delivery of Documents on othor terms anh conditions)

D. Cả 3 câu trên

Câu 6: Ưu điểm của phương thức giao chứng từ trả tiền:

A. Nghiệp vụ giản đơn

B. NB giao hàng xong, xuất trình đầy đủ chứng từ hợp lệ sẽ lấy tiền ngay

C. Bộ chứng từ xuất trình đơn giản

D. Câu B và C đúng

Câu 7: Bộ chứng từ cần xuất trình trong phương thức giao chứng từ trả tiền gồm:

A. Thư xác nhận đã giao cho người mua có đại diện ở nước xuất khẩu

B. Bản copy vận đơn và hóa đơn thương mại có xác nhận của đại diện người mua ở nước XK

C. Vận đơn gốc, hóa đơn thương mai, giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng, chất lượng

D. Cả 3 câu trên

Câu 8: Đặc điểm của hối phiếu không phải là?

A. Tính trừu tượng

B. Tính bắt buộc

C. Tính lưu thông

D. Tính liên tục 

Câu 9: Loại hối phiếu nào có tính lưu thông cao nhất?

A. HP đích danh

B. HP trả cho người cầm phiếu

C. HP theo mệnh lệnh

D. HP trả tiền ngay

Câu 10: Ai là người hưởng lợi đầu tiên của hối phiếu?

A. Người ký phát hối phiếu

B. Người nhận hối phiếu

C. Câu A và B đúng

D. Câu A và B sai 

Câu 13: Trong các phương thức thanh toán quốc tế sau, phương thức nào đảm bảo an toàn cho người bán:

A. Chuyển tiền trả trước

B. L/C có điều khoản đỏ

C. L/C không hủy ngang

D. Tất cả đúng 

Câu 15: L/C chuyển nhượng được chuyển nhượng mấy lần?

A. Chỉ 1 lần

B. Nhiều lần

C. Không được chuyển nhượng

D. Cả 3 câu trên đúng

Câu 16: Chi phí chuyển nhượng do ai trả:

A. Người hưởng lợi

B. Người hưởng lợi đầu tiên

C. Không ai trả

D. Cả 3 câu sai 

Câu 17: L/C được mở dựa trên:

A. Người NK

B. Hối phiếu

C. Hợp đồng ngoại thương

D. Cả 3 câu trên

Câu 18: Những công việc mà nhà Xuất khẩu làm sau khi giao hàng:

A. Lập bộ chứng từ thanh toán

B. Chiết khấu BCT

C. Cả 2 câu trên đúng 

D. Cả 2 câu trên sai

Câu 19: Các phương thức thanh toán có lợi cho nhà nhập khẩu:

A. Phương thức nhờ thu

B. Phương thức trả chậm

C. L/C có thể hủy ngang

D. Tất cả các câu trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên