Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 165 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 10. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 1: Incoterm là chữ viết tắt của:

A. International Commercial Terms

B. Internation Company Terms

C. International Commerce Terms

D. Cả 3 câu trên sai

Câu 2: Incoterms là bộ qui tắc do ai phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế:

A. Phòng thương mại

B. Phòng thương mại quốc tế

C. Cả 2 câu trên đúng

D. Cả 2 câu trên sai

Câu 3: Những yếu tố cần tham khảo khi quyết định lưa chọn điều kiện Incoterms nào?

A. Tình hình thị trường

B. Giá cả và khả năng thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm

C. Khả năng làm thủ tục thông quan XNK và các quy định và hướng dẫn của nhà nước

D. Tất cả các câu trên

Câu 4: Những vấn đề Incoterms không giải quyết:

A. Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa

B. Giải thoát trách nhiệm hoặc miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng

C. Vi phạm hợp đồng

D. Cả 3 câu trên

Câu 6: Incoterms 1990 và 2000 có bao nhiêu điều kiện và bao nhiêu nhóm?

A. 12 điều kiện-4 nhóm

B. 13 điều kiện-4 nhóm

C. 14 điều kiện-3 nhóm

D. 15 điều kiện-3 nhóm 

Câu 8: Nhân tố nào không phải là nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái?

A. Sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ khu vực và thế giới.

B. Tỉ lệ lạm phát và sức mua của đồng tiền bản địa

C. Chênh lệch cán cân thanh toán quốc gia 

D. Cả 3 câu trên sai

Câu 12: Căn cứ vào thời điểm công bố, tỷ giá hối đoái gồm:

A. Tỷ giá mở cửa

B. Tỷ giá chính thức

C. Tỷ giá đóng cửa

D. Câu A và C

Câu 13: Căn cứ vào cách xác định tỷ giá, tỷ giá hối đối gồm:

A. Tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực

B. Tỷ giá mở cửa và tỷ giá đóng cửa

C. Tỷ giá chính thức và tỷ giá kinh doanh

D. Cả 3 câu sai

Câu 14: Các biện pháp bảo đảm giá trị của tiền tệ:

A. Đảm bảo bằng vàng

B. Đảm bảo bằng 1 đồng tiền mạnh có giá trị ổn định

C. Đảm bảo theo “rổ tiền tệ”

D. Cả 3 câu trên

Câu 15: Ưu điểm của phương thức ghi sổ:

A. Thủ tục giảm nhẹ, tiết kiệm chi phí thanh toán

B. Nhà XK tăng khả năng bán hàng, thiết lập quan hệ làm ăn lâu dài với bên mua

C. Quyền định đoạt về hàng hóa và thanh toán do bên mua quyết định

D. Cả 3 câu trên

Câu 16: Nhược điểm của phương thức ghi sổ:

A. Không đảm bảo quyền lợi cho người bán

B. Tốc độ thanh toán chậm

C. Rủi ro trong thanh toán cao, vốn bị ứ động

D. Việc đảm bảo thanh toán phức tạp trong trường hợp nhu cầu 2 bên khác nhau 

Câu 18: Ưu điểm của phương thức thanh toán trong buôn bán đối lưu:

A. Mở rộng khả năng xuất khẩu

B. Thủ tục được giảm nhẹ

C. Giảm rủi ro trong thanh toán

D. Câu A và C đúng

Câu 19: Những điều nào sau đây không phải là nhược điểm của phương thức thanh toán trong buôn bán đối lưu:

A. Không đảm bảo quyền lợi cho người bán

B. Tốc độ thanh toán chậm

C. Rủi ro trong thanh toán cao, vốn bị ứ động

D. Câu A, B, C

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên