Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 340 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Với điện trở 4 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ:

A. Dòng điện cực đại

B. Sai số

C. Nhiệt độ 

D. Số số 0 thêm vào

Câu 2: Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ năm chỉ:

A. Số số 0 thêm vào

B. Số tương ứng với màu

C. Sai số

D. Nhiệt độ

Câu 3: Điện trở ba vòng màu: đỏ-đỏ-đỏ, giá trị điện trở là:

A. 2200Ω

B. 220Ω

C. 222Ω 

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 7: Một đoạn mạch điện có hai điện trở R1 và R2 ghép song song thì:

A. Nếu R1 > R2 thì I1 > I2 (I1, I2 là dòng qua R1, R2)

B. Nếu R1 < R2 thì I1 > I2

C. Nếu R1 > R2 thì U1 > U2 (U1, U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu R1, R2)

D. Nếu R1 < R2 thì U1 < U2

Câu 8: Một đoạn mạch điện có hai điện trở R1 và R2 ghép nối tiếp thì:

A. Nếu R1 < R2 thì I1 < I2 (I1, I2 là dòng qua R1, R2)

B. Nếu R1 > R2 thì I1 < I2

C. Nếu R1 > R2 thì U1 > U2 (U1, U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu R1, R2)

D. Nếu R1 > R2 thì U1 < U2

Câu 9: Khi giá trị của một điện trở tăng đến ∞Ω thì:

A. Điện trở còn tốt  

B. Điện trở bị đứt

C. Điện trở bị nối tắt 

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 10: Tụ điện là một linh kiện:

A. Tích cực

B. Thụ động

C. Bán dẫn

D. Có vùng điện trở âm

Câu 11: Điện dung của một tụ điện là:

A. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ

B. Đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng xoay chiều của tụ

C. Đại lượng dùng để biết điện thế làm việc của tụ

D. Cả ba câu đều sai

Câu 13: Trong quá trình nạp điện tụ điện có:

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ tăng dần (I giảm theo hàm mũ)

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ giảm dần

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ không đổi

D. Cả ba câu đều sai

Câu 14: Trong quá trình xả điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ là:

A. Không đổi

B. Tăng dần

C. Giảm dần (U, I cùng giảm) 

D. Cả ba câu đều sai

Câu 15: Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc song song là:

A. \(\frac{1}{{{C_1}}} + \frac{1}{{{C_2}}}\)

B. C1 + C2

C. C1 x C2

D. Cả ba câu đều sai

Câu 16: Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc nối tiếp là:

A. C1 + C2

B. \(\frac{1}{{{C_1}}} + \frac{1}{{{C_2}}}\)

C. \(\frac{{{C_1}.{C_2}}}{{{C_1} + {C_2}}}\)

D. \(\frac{{{C_1} + {C_2}}}{{{C_1}.{C_2}}}\)

Câu 17: Tụ điện liên lạc truyền tín hiệu do:

A. Điện môi dẫn điện

B. Dung kháng của tụ lớn

C. Điện dung của tụ nhỏ

D. Cả ba câu đều sai

Câu 20: Dung kháng là đại lượng:

A. Không phụ thuộc điện dung của tụ

B. Bằng điện dung của tụ

C. Tỷ lệ thuận với điện dung của tụ

D. Tỷ lệ nghịch với điện dung của tụ

Câu 23: Điện dung của tụ là đại lượng:

A. Tỷ lệ thuận với tiết diện của bản tụ

B. Tỷ lệ nghịch với tiết diện của bản tụ

C. Bằng tiết diện của bản tụ

D. Không phụ thuộc tiết diện của bản tụ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên