Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 146 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Tụ ceramic (tụ gốm) là loại tụ:

A. Có phân cực tính

B. Không phân cực tính( ứng dụng trong mạch cao tần và âm tần kích thức bé)

C. Câu a và b đều đúng

D. Câu a và b đều sai

Câu 2: Tụ hóa (tụ điện giải) là loại tụ: (dùng trong mạch lọc, xung trong dòng DC)

A. Có phân cực tính

B. Không phân cực tính

C. Có trị số luôn thay đổi

D. Cả ba câu đều sai (chỉ có tụ hóa và tụ tantan là phân cực tính)

Câu 3: Tụ điện là một linh kiện có lớp điện môi:

A. Luôn là giấy

B. Luôn là mica

C. Luôn là không khí

D. Cả ba câu đều sai

Câu 5: Trên thân tụ điện có ghi 222 thì trị số điện dung của tụ là:

A. 222F

B. 222pF

C. 2200pF( 22x 102 Pf) 

D. Cả ba câu đều sai

Câu 6: Điện dung của tụ điện là đại lượng:

A. Tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa hai bản tụ

B. Tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai bản tụ

C. Tỷ lệ nghịch với bề dày của lớp điện môi

D. Chỉ có câu a sai

Câu 7: Cuộn cảm là một linh kiện:

A. Có tần số luôn thay đổi

B. Có tần số không thay đổi

C. Có dòng điện bằng không

D. Thụ động

Câu 8: Hệ số tự cảm của cuộn dây:

A. Không phụ thuộc vào số vòng dây quấn

B. Tỷ lệ nghịch với số vòng dây quấn

C. Tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn

D. Luôn bằng 10H (Henry)

Câu 12: Cảm kháng là đại lượng:

A. Tỷ lệ nghịch với hệ số tự cảm

B. Tỷ lệ thuận với hệ số tự cảm

C. Không phụ thuộc hệ số tự cảm

D. Bằng hệ số tự cảm

Câu 13: Trong quá trình nạp điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm:

A. Giảm dần

B. Tăng dần

C. Không đổi

D. Cả ba câu đều sai

Câu 14: Máy biến thế là máy:

A. Chỉ làm tăng điện thế

B. Chỉ làm giảm điện thế

C. Có điện thế không đổi

D. Cả ba câu đều sai

Câu 15: Máy tăng thế là máy có số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp:

A. Lớn hơn số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp

B. Nhỏ hơn số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp

C. Bằng số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp

D. Cả ba câu đều sai

Câu 16: Điện áp lấy ra ở cuộn thứ cấp của biến thế:

A. Tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp

B. Tỷ lệ nghịch với số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp

C. Không phụ thuộc số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp

D. Bằng số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp

Câu 17: Dòng điện chạy trên cuộn thứ cấp của biến thế:

A. Tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp

B. Tỷ lệ nghịch với số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp

C. Câu a đúng, b sai

D. Câu a sai, b đúng

Câu 18: Bán dẫn thuần là bán dẫn:

A. Duy nhất không pha bán dẫn khác vào

B. Có pha thêm bán dẫn khác vết

C. Tinh khiết

D. Chỉ có câu b sai

Câu 19: Bán dẫn tạp chất là bán dẫn:

A. Thuần 

B. Có pha thêm bán dẫn khác vào

C. Tinh khiết

D. Chỉ có câu b đúng

Câu 20: Chất bán dẫn là chất:

A. Luôn cho dòng điện chạy qua

B. Luôn cách điện

C. Câu a và b đúng

D. Cả ba câu đều sai

Câu 21: Si là chất:

A. Bán dẫn

B. Dẫn điện

C. Cách điện

D. Cả ba câu đều sai

Câu 22: Ge là chất:

A. Dẫn điện

B. Cách điện

C. Bán dẫn 

D. Cả ba câu đều sai

Câu 23: Khi pha thêm một ít phốt pho vào tinh thể bán dẫn Si ta được:

A. Bán dẫn loại P

B. Bán dẫn loại N

C. Bán dẫn thuần

D. Bán dẫn tinh khiết

Câu 24: Khi pha thêm một ít Bo vào tinh thể bán dẫn Si ta được:

A. Bán dẫn loại N

B. Bán dẫn loại P

C. Câu a đúng, b sai

D. Câu a sai, b đúng

Câu 25: Khi pha thêm một lượng rất ít Indium (In) vào chất bán dẫn Si ta được:

A. Bán dẫn loại N

B. Bán dẫn loại P

C. Câu a đúng, b sai

D. Câu a sai, b đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên