Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 160 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Điện tử và lỗ trống là hạt tải:

A. Cùng mang điện tích âm

B. Cùng mang điện tích dương

C. Câu a và b đều đúng

D. Cả ba câu đều sai

Câu 2: Bán dẫn loại N là:

A. Bán dẫn thuần

B. Bán dẫn có hạt tải đa số là điện tử, hạt tải thiểu số là lỗ trống

C. Bán dẫn có hạt tải thiểu số là điện tử, hạt tải đa số là lỗ trống

D. Chất luôn luôn cách điện

Câu 3: Bán dẫn loại P là:

A. Bán dẫn có hạt tải đa số là lỗ trống, hạt tải thiểu số là điện tử

B. Bán dẫn có hạt tải thiểu số là lỗ trống, hạt tải đa số là điện tử

C. Bán dẫn tinh khiết

D. Chất luôn luôn cách điện

Câu 4: Diode bán dẫn có cấu tạo gồm:

A. Một mối nối P-N

B. Hai mối nối P-N

C. Ba mối nối P-N

D. Cả ba câu đều sai

Câu 5: Cực A của diode bán dẫn là:

A. Anod

B. Catod

C. Cực dương của diode

D. Chỉ có câu b sai

Câu 6: Khi phân cực thuận diode ta có:

A. VA < VK

B. VA = VK

C. VA > VK

D. Cả ba câu đều sai

Câu 7: Diode bán dẫn có điện thế VA < VK thì diode được:

A. Phân cực thuận

B. Không phân cực

C. Phân cực nghịch

D. Cả ba câu đều sai

Câu 8: Diode bán dẫn là một linh kiện:

A. Thụ động

B. Tích cực

C. Khuếch đại dòng điện

D. Khuếch đại điện áp

Câu 9: Diode bán dẫn có điện thế là VA > VK thì diode được:

A. Phân cực thuận 

B. Phân cực nghịch

C. Câu a đúng, b sai

D. Câu a sai, b đúng

Câu 10: Khi phân cực thuận diode có dòng điện chạy theo chiều:

A. Từ A về K

B. Từ K về A

C. Câu a và b đều đúng

D. Câu a và b đều sai

Câu 11: Khi phân cực nghịch diode có dòng điện rỉ chạy theo chiều:

A. Từ K về A 

B. Từ A về K

C. Câu a và b đều đúng

D. Câu a và b đều sai

Câu 12: Diode Zener dùng để ổn áp ta phải:

A. Phân cực thuận diode

B. Không phân cực

C. Phân cực nghịch diode

D. Cả ba câu đều sai

Câu 13: Diode Zener chỉ ổn áp được mức điện áp:

A. 5V

B. 12V

C. 6V

D. Cả ba câu đều sai

Câu 14: Diode Varicap là diode:

A. Biến dung

B. Zener

C. Photodiode

D. LED

Câu 15: Diode trong UJT có nền N thì cực E tương ứng là:

A. Cực K

B. Cực A

C. Câu a đúng, b sai

D. Câu a sai, b đúng

Câu 16: Diode có điện trở thuận bằng điện trở nghịch = 0Ω thì:

A. Diode tốt

B. Diode bị nối tắt

C. Diode bị đứt

D. Cả ba câu đều sai

Câu 17: Diode cảm quang là diode:

A. Varicap

B. Cảm nhận ánh sáng

C. Phát sáng

D. Zener

Câu 18: Diode Zener dùng để:

A. Phát quang

B. Tách sóng

C. Ổn áp

D. Cả ba câu đều sai

Câu 19: Diode trong UJT có mấy tiếp giáp:

A. 1 tiếp giáp

B. 2 tiếp giáp

C. 3 tiếp giáp

D. 4 tiếp giáp

Câu 20: LED 7 đoạn gồm:

A. 7 LED ghép anod chung

B. 7 LED ghép catod chung

C. 7 LED ghép song song

D. Câu a và b đúng

Câu 21: LED là diode:

A. Chỉ phát ra ánh sáng màu trắng

B. Chỉ phát ra ánh sáng màu đỏ

C. Chỉ phát ra ánh sáng màu xanh

D. Cả ba câu đều sai

Câu 24: Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu diode, trong đó sử dụng:

A. 2 diode để chỉnh lưu

B. 1 diode để chỉnh lưu

C. 3 diode để chỉnh lưu

D. 4 diode để chỉnh lưu

Câu 25: Khi LED 7 đoạn hiển thị số 6 thì:

A. Tất cả 7 LED đều sáng

B. Tất cả 7 LED đều sáng trừ LED g tắt

C. 6 LED sáng, 1 LED b tắt

D. Cả ba câu đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên