Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 247 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Trong mạch KĐ Op-amp ở khoảng tần số 10Hz đến 1MHz thì:

A. Độ lợi giảm khi tần số tăng

B. Độ lợi giảm khi tần số giảm

C. Độ lợi tăng khi tần số tăng

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 2: BW -3dB là:

A. Dãi tần số mà độ lợi lớn hơn 0.707 độ lợi giữa dải

B. Dãi tần số mà độ lợi nhỏ hơn 0.707 độ lợi giữa dải

C. Dãi tần số mà độ lợi lớn hơn 0.707 độ lợi đơn vị

D. Dãi tần số mà độ lợi nhỏ hơn 0.707 độ lợi đơn vị

Câu 3: BW độ lợi đơn vị là:

A. Dãi tần số mà độ lợi lớn hơn 1

B. Dãi tần số mà độ lợi nhỏ hơn 1

C. Dãi tần số mà độ lợi lớn hơn 0.707 độ lợi đơn vị

D. Dãi tần số mà độ lợi nhỏ hơn 0.707 độ lợi đơn vị

Câu 4: Đối với Op-amp độ lợi giảm:

A. 40 dB / decade 

B. 20 dB / decade

C. 60 dB / decade

D. 10 dB / decade

Câu 9: Cho mạch như hình 2-6. Tổng trở ra là:

A. 2.38 K 

B. 73.24K

C. 15.8K

D. 350.7K

Câu 13: Mạch KĐVS sẽ:

A. KĐ tín hiệu đồng pha

B. Triệt tín hiệu đồng pha

C. Triệt tín hiệu ngược pha

D. Cả 3 câu sai

Câu 14: Op-amp có nghĩa  là:

A. KĐ thuật toán

B. KĐ tuyến tính   

C. KĐ vi sai

D. KĐ phép toán

Câu 15: Mạch KĐ Op-amp sẽ có:

A. Tổng trở ra rất thấp 

B. Độ lợi vi sai rất cao

C. Tỉ số triệt cách chung rất cao

D. Cả 3 câu dúng

Câu 16: Op-amp sẽ có các đặc tính chính:

A. Tổng trở ra rất cao

B. Tổng trở vào rất thấp

C. Ngõ vào đảo cùng điện áp ngõ vào không đảo

D. Cả 3 câu đúng

Câu 17: Op-amp có các loại chính:​

A. Lưỡng cực

B. Ngõ vào FET

C. BIFET

D. Cả 3 câu dúng

Câu 18: Op-amp có nguồn cấp điện trong khoảng:

A. +/- 3 đến +/- 20V

B. +/- 9 đến +/- 12V

C. +/- 12 đến +/- 30V 

D. Cả 3 câu đúng

Câu 20: Hồi tiếp là:

A. Lấy một phần năng lượng ngõ ra đưa về ngõ vào

B. Lấy một phần năng lượng ngõ vào đưa về ngõ ra

C. Lấy năng lượng ngõ ra đưa về ngõ vào

D. Lấy năng lượng ngõ vào đưa về ngõ ra

Câu 21: Hồi tiếp dương có:

A. Tín hiệu hồi tiếp đồng pha với tín hiệu vào 

B. Tín hiệu hồi tiếp ngược pha với tín hiệu vào

C. Tín hiệu hồi tiếp lệch pha với tín hiệu vào

D. Tín hiệu hồi tiếp được trừ với tín hiệu vào

Câu 22: Hồi tiếp âm có:

A. Tín hiệu hồi tiếp đồng pha với tín hiệu vào       

B. Tín hiệu hồi tiếp ngược pha với tín hiệu vào 

C. Tín hiệu hồi tiếp được cộng thêm tín hiệu vào

D. Tín hiệu hồi tiếp lệch pha với tín hiệu vào

Câu 23: Hồi tiếp dương có khuynh hướng:

A. Tăng độ méo trong mạch KĐ

B. Giảm BW hiệu dụng

C. Làm mạch dễ bị dao động 

D. Cả 3 câu đúng

Câu 24: Độ lợi vòng hở là:

A. Độ lợi không có hồi tiếp

B. Độ lợi khi có hồi tiếp

C. Độ lợi  hồi tiếp

D. Cả 3 câu sai

Câu 25: Độ lợi vòng kín là:

A. Độ lợi không có hồi tiếp

B. Độ lợi khi có hồi tiếp

C. Độ lợi Avol 

D. Cả 3 câu đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên