Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 186 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Khi pha thêm một ít Al vào tinh thể bán dẫn tinh khiết ta được:

A. Chất bán dẫn loại P.

B. Chất bán dẫn loại N.

C. Chất bán dẫn tinh khiết.

D. Chất bán dẫn thuần.

Câu 2: Chất bán dẫn thuần (tinh khiết) là:

A. Chất bán dẫn có số electron nhiều hơn số lỗ trống.

B. Chất bán dẫn có số electron ít hơn số lỗ trống.

C. Chất bán dẫn có số electron bằng số lỗ trống.

D. Chất bán dẫn có số electron tự do bằng số lỗ trống.

Câu 3: Chất bán dẫn loại P là:

A. Chất bán dẫn có số electron tự do nhiều hơn số lỗ trống.

B. Chất bán dẫn có số electron tự do ít hơn số lỗ trống.

C. Chất bán dẫn có số electron tự do bằng số lỗ trống.

D. Chất bán dẫn có số electron ít hơn số lỗ trống.

Câu 4: Chất bán dẫn loại N là:

A. Chất bán dẫn có số electron tự do nhiều hơn số lỗ trống.

B. Chất bán dẫn có số electron nhiều hơn số lỗ trống.

C. Chất bán dẫn có số electron tự do ít hơn số lỗ trống.

D. Chất bán dẫn có số electron bằng số lỗ trống.

Câu 5: Chất bán dẫn có số electron tự do bằng số lỗ trống gọi là:

A. Chất bán dẫn thuần (tinh khiết).

B. Chất bán dẫn loại P.

C. Chất bán dẫn loại N.

D. Không xác định được.

Câu 6: Chất bán dẫn có số electron tự do nhiều hơn số lỗ trống gọi là:

A. Chất bán dẫn thuần (tinh khiết).

B. Chất bán dẫn loại P.

C. Chất bán dẫn loại N.

D. Không xác định được.

Câu 7: Chất bán dẫn có số electron tự do ít hơn số lỗ trống gọi là:

A. Chất bán dẫn loại P.

B. Chất bán dẫn thuần (tinh khiết).

C. Không xác định được.

D. Chất bán dẫn loại N.

Câu 8: Chất bán dẫn có số electron bằng số lỗ trống gọi là:

A. Chất bán dẫn loại P.

B. Chất bán dẫn loại N.

C. Không xác định được.

D. Chất bán dẫn thuần (tinh khiết).

Câu 9: Diode có điện trở thuận bằng điện trở nghịch và bằng vô cùng ohm thì:

A. Diode tốt.

B. Diode có dòng nhỏ nhất.

C. Diode bị nối tắt.

D. Diode bị đứt.

Câu 10: Điện trở dùng để:

A. Phân chia điện áp

B. Phân chia dòng điện

C. Hạn chế tín hiệu

D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Khi nhiệt độ tăng làm tăng giá trị điện trở là:

A. Điện trở quang

B. Điện trở nhiệt dương

C. Điện trở nhiệt âm

D. Tất cả đều sai

Câu 12: Khi nhiệt độ tăng làm giảm giá trị điện trở là:

A. Điện trở nhiệt dương

B. Điện trở quang

C. Điện trở nhiệt âm

D. Tất cả đều sai

Câu 13: Điện trở quang là điện trở:

A. Khi cường độ ánh sáng chiếu vào càng nhỏ thì trị số điện trở càng nhỏ

B. Khi cường độ ánh sáng chiếu vào càng lớn thì trị số điện trở càng lớn

C. Khi cường độ ánh sáng chiếu vào càng lớn thì trị số điện trở càng nhỏ.

D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Tụ điện có chức năng:

A. Ngăn điện áp một chiều

B. Lọc tín hiệu

C. Cho tín hiệu xoay chiều đi qua

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Khi ghép song song các tụ điện với nhau thì giá trị điện dung tổng:

A. Tăng

B. Giảm

C. Không thay đổi

D. Cả A và C đều sai

Câu 16: Điện trở có khả năng:

A. Ngăn dòng điện một chiều

B. Ngăn dòng điện xoay chiều

C. Khuếch đại

D. Tất cả đều sai

Câu 17: Tụ điện có khả năng:

A. Khuếch đại

B. Chỉnh lưu

C. Hạn chế dòng điện

D. Tất cả đều sai

Câu 18: Cuộn cảm có các tính chất đặc trưng là:

A. Ngăn dòng điện một chiều

B. Ngăn dòng điện xoay chiều

C. Cho dòng điện một chiều đi qua dể dàng

D. Cả B và C đều đúng

Câu 21: R, L, C là loại linh kiện:

A. Bán dẫn

B. Tích cực

C. Thụ động

D. Tất cả đều đúng

Câu 22: Khi tiếp xúc P-N phân cực thuận thì:

A. Hàng rào thế năng giảm, bề dày lớp tiếp xúc tăng, điện trở lớp tiếp xúc tăng.

B. Hàng rào thế năng tăng, bề dày lớp tiếp xúc giảm, điện trở lớp tiếp xúc giảm.

C. Hàng rào thế năng giảm, bề dày lớp tiếp xúc giảm, điện trở lớp tiếp xúc giảm.

D. Hàng rào thế năng tăng, bề dày lớp tiếp xúc tăng, điện trở lớp tiếp xúc tăng.

Câu 23: Khi lớp tiếp xúc P-N phân cực thuận, dòng điện thuận chạy qua lớp tiếp xúc là do:

A. Các hạt dẫn thiểu số khuếch tán sang lớp tiếp xúc tạo nên

B. Các hạt dẫn đa số khuếch tán sang lớp tiếp xúc tạo nên

C. Các hạt dẫn đa số chuyểnđộng trôi dưới tác động của điện trường tiếp xúc tạo nên

D. Cả hạt dẫn đa số và thiểu số chuyển động trôi dưới tác động của điện trường tiếp xúc tạo nên

Câu 25: Diod Zener là:

A. Diod ổn áp

B. Diod chỉnh lưu

C. Diod phát quang

D. Diod thu quang

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên