Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 201 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Transistor trường là linh kiện:

A. Cách điện

B. Dẫn điện

C. Thụ động

D. Bán dẫn

Câu 2: Các ký hiệu dưới đây lần lượt là:

A. MOSFET kênh liên tục loại N, MOSFET kênh liên tục loại P, MOSFET kênh cảm ứng loại N, MOSFET kênh cảm ứng loại P

B. MOSFET kênh cảm ứng loại N, MOSFET kênh liêntục loại N, MOSFET kênh liên tục loại P, MOSFET kênh cảm ứng loại P

C. MOSFET kênh cảm ứng loại N, MOSFET kênh liên tục loại P, MOSFET kênh liên tục loại N, MOSFET kênh cảm ứng loại P

D. MOSFET kênh liên tục loại N, MOSFET kênh cảm ứng loại P, MOSFET kênh cảm ứng loại N, MOSFET kênh liên tục loại P

Câu 3: SCR là linh kiện:

A. Bán dẫn

B. Thụ động

C. Dẫn điện

D. Cách điện

Câu 4: SCR là linh kiện có mấy lớp bán dẫn:

A. 2 lớp bán dẫn

B. 3 lớp bán dẫn

C. 4 lớp bán dẫn

D. 5 lớp bán dẫn

Câu 5: Khi SCR dẫn điện, muốn tắt SCR thì:

A. Ngắt dòng kích cực G

B. Đổi chiều dòng kích cực G

C. Đổi chiều điện áp kích cho cực G

D. Ngắt nguồn cấp cho SCR

Câu 6: Trong các chất dưới đây chất nào là chất bán dẫn?

A. Đồng đỏ

B. Silic

C. Nhôm

D. Mước muối

Câu 8: DIAC là linh kiện điện tử có:

A. 2 lớp bán dẫn

B. 3 lớp bán dẫn

C. 4 lớp bán dẫn

D. 5 lớp bán dẫn

Câu 9: DIAC tương đương với:

A. Hai diod Zener mắc nối tiếp cùng cực tính

B. Hai diod Zener mắc song song cùng cực tính

C. Hai diod Zener mắc song song ngược cực tính

D. Hai diod Zener mắc nối tiếp ngược cực tính

Câu 13: Điện trở có thể thay đổi được giá trị gọi là:

A. Điện trở cố định

B. Điện trở dây quấn

C. Điện trở công suất

D. Biến trở

Câu 14: Ký hiệu nào dưới đây là transistor trường?

A. MOSFET

B. BJT

C. UJT

D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Transistor trường (FET) là linh kiện điện tử:

A. Được điều khiển bằng dòng điện

B. Có trở kháng vào thấp

C. Có hệ số khuếch đại điện áp rất cao

D. Được điều khiển bằng điện áp

Câu 20: Trở kháng vào của JFET:

A. Không thể đoán trước được

B. Gần bằng không

C. Lớn vô cùng

D. Gần bằng 1

Câu 21: Các hạt dẫn trong JFET kênh P là:

A. Các điện tử tự do và các lỗ trống

B. Các điện tử tự do

C. Các lỗ trống

D. Có thể là các điện tử tự do hoặc các lỗ trống

Câu 22: Các hạt dẫn trong JFET kênh N là:

A. Có thể là các điện tử tự do hoặc các lỗ trống

B. Các điện tử tự do

C. Các điện tử tự do và các lỗ trống

D. Các lỗ trống

Câu 23: Thyristor (SCR) được sử dụng như:

A. Một điện trở

B. Một bộ khuếch đại

C. Một công tắc chuyển mạch

D. Một nguồn dòng

Câu 24: Để kích thích một SCR dẫn điện ta sử dụng:

A. Hồi tiếp dương

B. Hồi tiếp âm

C. Transistor lưỡng cực

D. Một dòng điện

Câu 25: Dòng điện nhỏ nhất mà nó có thể bật SCR dẫn điện gọi là:

A. Dòng điện đánh thủng

B. Dòng điện kích thích IG

C. Dòng điện duy trì IH

D. Dòng điện ngược bão hòa

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên