Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 15

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 168 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 15. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 8: Phát triển kinh tế là một quá trình thay đổi theo hướng hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế bao gồm?

A. Kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế trong một thời gian nhất định

B. Kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế của một quốc gia

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 9: Quá trình phát triển kinh tế nhắm tới những mục tiêu cơ bản nào?

A. Phải duy trì tăng trưởng ổn định trong dài hạn và phải làm thay đổi được cơ cấu nền kinh tế

B. Quá trình phát triển kinh tế phải được cải thiện được chất lượng cuộc sống của đại bộ phận dân cư và phải đảm bảo giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 11: Nội dung phát triển kinh tế ngoài tăng trưởng kinh tế còn chứa đựng những mục tiêu cơ bản nào nữa?

A. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, khía cạnh xã hội, môi trường.

B. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, khía cạnh xã hội, môi trường và văn hóa giáo dục.

C. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, khía cạnh xã hội, môi trường và chính trị quốc gia.

D. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, khía cạnh xã hội, môi trường và ngoại giao.

Câu 12: Mặt trái của phát triển kinh tế bao gồm những vấn đề gì?

A. Việc khai thác quá mức tài nguyên tự nhiên, có thể làm hỏng môi trường sinh thái và môi trường sống của con người.

B. Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nguồn lực nước ngoài, nợ nần triền miên và tạo nên gánh nặng cho quốc gia.

C. Phân hóa giai cấp giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư; làm mai một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thay vào đó là lối sống thực dụng, tôn sùng sức mạnh của đồng tiền và có thể có biểu tình gây xáo trộn nền kinh tế làm khủng hoảng về chính trị.

D. Cả ba câu kia đều đúng.

Câu 15: Phát triển bền vững là gì?

A. Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng những nhu cầu hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau.

B. Phát triển bền vững như là quá trình phát triển có sự kết hợp hài hòa giữa các mặt phát triển: tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

C. Có hai đáp án đúng.

D. Có hai đáp án sai.

Câu 18: Hệ thống chỉ tiêu trong phát triển kinh tế bao gồm?

A. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế.

B. Nhóm chỉ tiêu phản ánh thay đổi cơ cấu kinh tế.

C. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tiến bộ xã hội và môi trường.

D. Cả ba câu kia đầu đúng.

Câu 19: Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế trong phát triển kinh tế bao gồm?

A. Quy mô sản lượng quốc gia: GDP; GNP

B. Thu nhập bình quân đầu người (PCI)

C. Tốc độ tăng trưởng về sản lượng, tốc độ thu nhập bình quân đầu người

D. Cả ba câu kia đều đúng

Câu 21: Nhóm chỉ tiêu phản ánh thay đổi cơ cấu kinh tế trong phát triển kinh tế bao gồm?

A. Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế và cơ cấu lao động

B. Cơ cấu hoạt động ngoại thương và cơ cấu vùng kinh tế

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 24: Chỉ số phát triển con người – HDI (Human Development Index) bao gồm những chỉ tiêu?

A. Tuổi thọ

B. Giáo dục

C. Thu nhập

D. Cả ba câu kia đầu đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên