Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 80 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Nhóm chỉ tiêu phản ánh môi trường trong phát triển kinh tế gồm bao nhiêu chỉ tiêu?

A. Mức độ ô nhiểm môi trường ≤ Tiêu chuẩn quy định

B. Lượng sử dụng tài nguyên ≤ Lượng khôi phục, tái tạo

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 4: Việt Nam thuộc nhóm nước nào dưới đây?

A. Nhóm nước đang phát triển (LDCs) và có mức thu nhập trung bình

B. Nhóm nước đang phát triển (LDCs) và có mức thu nhập thấp

C. Nhóm nước đang phát triển (LDCs) và có mức thu nhập rất thấp

D. Cả ba câu kia đều sai

Câu 5: Các nguồn lực phát triển kinh tế tổng quát bao gồm?

A. Lao động và vốn.

B. Tài nguyên thiên nhiên và công nghệ.

C. Có hai đáp án đúng.

D. Có hai đáp án sai.

Câu 7: Vai trò của lao động đối với phát triển kinh tế bao gồm?

A. Lao động là yếu tố chủ động của quá trình sản xuất.

B. Lao động vừa là nguồn lực sản xuất chính vừa là người hưởng lợi ích của sự phát triển.

C. Lao động là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tăng trưởng.

D. Cả ba câu kia đều đúng.

Câu 9: Đặc điểm nguồn lao động ở các nước đang phát triển như thế nào?

A. Lực lượng lao động tăng nhanh và phần lớn lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp

B. Hầu hết người lao động được trả lương thấp và còn bộ phận lớn lao động chưa được sử dụng

C. Thu nhập của lao động có trình độ tay nghề và lao động không lành nghề còn chênh lệch lớn hơn so với các nước phát triển

D. Cả ba câu kia đều đúng

Câu 12: Thị trường lao động ở các nước đang phát triển được chi thành những khu vực nào?

A. Thị trường lao động khu vực thành thị chính thức và không chính thức

B. Thị trường lao động khu vực nông thôn

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 20: Vốn với phát triển kinh tế đóng vai trò quan trong vì:

A. Vốn là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế

B. Quy mô vốn sản xuất tích lũy là chìa khóa của sự phát triển kinh tế

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 23: Các khả năng ảnh hưởng đến việc mở rộng vốn sản xuất bao gồm?

A. Khả năng gia tăng sản xuất các tư liệu sản xuất (TLSX) trong nước

B. Khả năng nhập khẩu các TLSX trên thị trường quốc tế

C. Khả năng thuê mướn các TLSX nước ngoài hay chuyển giao TLSX từ chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

D. Cả ba câu kia đều đúng

Câu 24: Đối với các nước đang phát triển, để mở rộng quy mô vốn sản xuất cần tập trung vào những vấn đề nào?

A. Mở rộng đầu tư vào các ngành sản xuất TLSX ngay khi có điều kiện

B. Khi chưa có đủ điều kiện, tăng cường nhập khẩu các TLSX phục vụ cho phát triển sản xuất bằng cách hạn chế nhập khẩu các tư liệu tiêu dùng

C. Khuyến khích các hình thức thuê và chuyển giao TLSX thông qua thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

D. Cả ba câu kia đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên