Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 86 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Vốn sản xuất quốc gia là gì?

A. Là tổng số vốn vật chất đã tích lũy được qua thời gian

B. Tổng số vốn vật chất đã tích lũy được qua thời gian được gọi là tài sản quốc gia

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 3: Tài sản quốc gia được phân thành bao gồm?

A. Tài sản quốc gia sản xuất và phi sản xuất

B. Công xưởng, nhà máy

C. Cơ sở hạ tầng

D. Các căn cứ quân sự và phương tiện quốc phòng

Câu 4: Tài sản quốc giả phi sản xuất có thể là?

A. Tồn kho của tất cả các loại hàng hóa

B. Công xưởng, nhà máy

C. Cơ sở hạ tầng

D. Các căn cứ quân sự và phương tiện quốc phòng

Câu 5: Tài sản quốc giả sản xuất có thể là?

A. Tồn kho của tất cả các loại hàng hóa

B. Công xưởng, nhà máy

C. Cơ sở hạ tầng

D. Các câu kia đều đúng

Câu 6: Trong điều kiện nền kinh tế mở, vốn đầu tư quốc gia (I) bao gồm?

A. Vốn đầu tư trong nước (ID) và vốn đầu tư nước ngoài (IF)

B. Vốn cố định và vốn lưu động trong nước và ngoài nước

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 8: Hình thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài có thể là?

A. Đầu tư trực tiếp FDI (Foreign Direct Investment) và đầu tư gián tiếp FII (Foreign Indirect Investment)

B. Vốn ODA (Official Development Assisstance)

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 10: Trong các công thức dưới đây công thức nào thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP quốc gia?

A. \({g_Y} = \frac{s}{{ICOR}}\)

B. \({g_{YD}} = \frac{{{s_D}}}{{ICOR}}\)

C. \({g_{YF}} = \frac{{{s_F}}}{{ICOR}}\)

D. Cả 3 câu kia đều đúng

Câu 11: Trong các công thức dưới đây công thức nào thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP quốc gia do đầu tư nước ngoài đem lại?

A. \({g_Y} = \frac{s}{{ICOR}}\)

B. \({g_{YD}} = \frac{{{s_D}}}{{ICOR}}\)

C. \({g_{YF}} = \frac{{{s_F}}}{{ICOR}}\)

D. Cả 3 câu kia đều đúng

Câu 12: Trong các công thức dưới đây công thức nào thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP quốc gia do đầu tư trong nước đem lại?

A. \({g_Y} = \frac{s}{{ICOR}}\)

B. \({g_{YD}} = \frac{{{s_D}}}{{ICOR}}\)

C. \({g_{YF}} = \frac{{{s_F}}}{{ICOR}}\)

D. Cả 3 câu kia đều đúng

Câu 14: Nguồn tài nguyên thiên nhiên (TNTN) được phân loại gồm có?

A. Tài nguyên không tái sinh: Đất đai, khoáng sản, dầu khí.

B. Tài nguyên có khả năng tái sinh thông qua tác động của con người: Rừng và các loại động thực vật trên cạn hay dưới nước.

C. Tài nguyên có khả năng tái sinh vô hạn trong tự nhiên: Năng lượng mặt trời, nước biển, thủy triều, sức gió, không khí,...

D. Có ba đáp án đúng.

Câu 18: Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) có những vai trò nào đối với sự phát triển kinh tế?

A. TNTN là yếu tố tạo cơ sở cho việc phát triển các ngành kinh tế.

B. TNTN là yếu tố quan trọng cho quá trình tích lũy vốn.

C. TNTN là yếu tố quan trọng cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế.

D. Có ba đáp án đúng.

Câu 19: Thước đo đánh giá lợi ích đem lại từ khai thác tài nguyên thiên nhiên bao gồm?

A. Giá trị còn lại – RV (Return Values)

B. Giá trị thặng dư xã hội – SSV (Social Surplus Values)

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 21: Thế nào là bản chất của công nghệ?

A. Công nghệ được hiểu là tập hợp giữa phần phương tiện và phần kiến thức hiểu biết để thực hiện các hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất hay dịch vụ trong xã hội

B. Bản chất của công nghệ được coi là sự kết hợp giữa phương tiện (phần cứng) và phần kiến thức hiểu biết (phần mềm) để tạo ra sản phẩm vật chất hay dịch vụ phục vụ cho đời sống xã hội

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 22: Phần mềm của công nghệ chính là những năng lực hiểu biết, hay khả năng nắm bắt về quá trình sản xuất bao gồm:

A. Con người lao động với kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề, kinh nghiệm làm việc,…

B. Kiến thức về thông tin bao gồm: bí quyết, quy trình, phương pháp, kiểu dáng, biểu tượng, dữ liệu,…

C. Kiến thức về tổ chức như bố trí , sắp xếp, điều phối, quản lý thực hiện,…

D. Cả ba đáp án kia đều đúng

Câu 23: Phần cứng của công nghệ bao gồm?

A. Con người lao động với kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề, kinh nghiệm làm việc,…

B. Kiến thức về thông tin bao gồm: bí quyết, quy trình, phương pháp, kiểu dáng, biểu tượng, dữ liệu,…

C. Kiến thức về tổ chức như bố trí, sắp xếp, điều phối, quản lý thực hiện,…

D. Điều kiện về vật chất như: nhà xưởng, máy móc trang thiết bị, vật liệu,…

Câu 24: Vai trò của công nghệ với phát triển kinh tế bao gồm:

A. Công nghệ ảnh hưởng quan trọng đến tăng trưởng kinh tế và làm thay đổi phương pháp sản xuất của nền kinh tế

B. Công nghệ làm đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện cho các nước đang phát triển tham gia hòa nhập vào thị trường thế giới

C. Công nghệ làm cho tài nguyên thiên nhiên được khai thác một cách hiệu quả hơn ở các nước đang phát triển

D. Cả ba đáp án kia đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên