Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 107 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Những hình thức tạo lập công nghệ mới hiện nay ở các nước đang phát triển gồm có?

A. Tự nghiên cứu, chế tạo mới

B. Liên kết hay hợp tác

C. Nhập khẩu và chuyển giao

D. Cả ba đáp án kia đều đúng

Câu 4: Chọn những phát biểu đúng dưới đây?

A. Đặc điểm của TNTN là tính chất quý – hiếm, hình thành lâu dài, gắn với sự cân bằng trong môi trường tự nhiên, phân bổ không đồng đều giữa các vùng địa lý khác nhau trên thế giới, chỉ mang lại lợi ích khi khai thác.

B. TNTN là nguồn lực đầu vào cho nhiều ngành sản xuất quan trọng, tạo khả năng tích lũy vốn và phát triển kinh tế ổn định.

C. Có hai phát biểu đúng.

D. Có hai phát biểu sai.

Câu 9: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 418.197,5 tỷ đồng

B. 419.197,5 tỷ đồng

C. 408.197,5 tỷ đồng

D. 428.197,5 tỷ đồng

Câu 10: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 260.918,5 tỷ đồng

B. 250.918,5 tỷ đồng

C. 270.918,5 tỷ đồng

D. 240.918,5 tỷ đồng

Câu 11: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 5,07%

B. 6,07%

C. 4,07%

D. 3,07%

Câu 12: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 14,245%

B. 14,345%

C. 14,145%

D. 15%

Câu 13: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 1,97%

B. 2,87%

C. 1,77%

D. 1,87%

Câu 14: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 8.750 USD

B. 8.650 USD

C. 8.950 USD

D. 8.550 USD

Câu 15: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 5.450 USD

B. 5.250 USD

C. 5.550 USD

D. 5.350 USD

Câu 16: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 6,35%

B. 6,45%

C. 6,25%

D. 6,55%

Câu 17: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 21,875%

B. 21,575%

C. 21,675%

D. 21,775%

Câu 18: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 4,25%

B. 4,65%

C. 4,55%

D. 4,75%

Câu 19: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 6.300 USD

B. 6.400 USD

C. 6.500 USD

D. 6.600 USD

Câu 20: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 4.780 USD

B. 3.780 USD

C. 5.780 USD

D. 6.780 USD

Câu 21: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 4,14%

B. 4,24%

C. 4,04%

D. 4,34%

Câu 22: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 14,14%

B. 15,14%

C. 16,14%

D. 14,24%

Câu 23: Quốc gia A có các dữ liệu sau:

A. 2,64%

B. 2,74%

C. 3,54%

D. 2,54%

Câu 24: Phát triển kinh tế quốc gia là một quá trình gắn liền với?

A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 25: Yêu cầu công nghiệp hóa (CNH) của các đang phát triển đòi hỏi những vấn đề cơ bản gì?

A. Có nhiều vốn, công nghệ tiên tiến, lao động có kỹ năng và trình độ quản lý giỏi

B. Phải biết kết hợp phát triển tốt cả khu vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ

C. Phải hoàn thiện các giá trị về thể chế trong xã hội

D. Các đáp án kia đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên