Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 148 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Sự phân loại nhóm ngành công nghiệp nhằm mục đích gì?

A. Để làm cơ sở cho việc phân tích tác động ảnh hưởng của từng nhóm khác nhau

B. Chọn lựa nhóm cần ưu tiên phát triển trong mỗi thời kỳ, giai đoạn kinh tế khác nhau

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 4: Những nhóm ngành công nghiệp được phân loại theo tiến trình công nghiệp hóa gồm có?

A. Công nghiệp khai thác; công nghiệp chế biến và công nghiệp điện – khí – nước

B. Công nghiệp nặng; công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến

C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và công nghiệp xây dựng

D. Các đáp án kia đều đúng

Câu 5: Công nghiệp chế tạo công cụ sản xuất có vai trò quan trọng hàng đầu, vì sao?

A. Vì nó cung cấp tư liệu sản xuất cho các ngành kinh tế khác.

B. Trang bị cơ sở vật chất cho tất cả các ngành khác.

C. Có hai đáp án đúng.

D. Có hai đáp án sai.

Câu 6: Đặc điểm của ngành công nghiệp khai thác là gì?

A. Cung cấp các nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp khác

B. Chế biến đối tượng lao động cho các ngành công nghiệp khác

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 7: Chức năng của ngành công nghiệp khai thác là gì?

A. Là các ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên (TNTN)

B. Khai thác quặng mỏ, năng lượng, khí đốt,...

C. Khai thác nguyên vật liệu (cát, đá sỏi,...); thủy sản,...

D. Các đáp án kia đều đúng

Câu 8: Ngành công nghiệp chế biến bao gồm những ngành nào?

A. Chế tạo ra công cụ sản xuất, công nghiệp sản xuất vật phẩm tiêu dùng và ngành công nghiệp sản xuất đối tượng lao động

B. Ngành cơ khí luyện kim; ngành dệt may và ngành xây dựng

C. Ngành hóa chất, luyện kim và ngành chế biến thủy sản

D. Các đáp án kia đều đúng

Câu 10: Công nghiệp có vai trò là?

A. Ngành chủ đạo của nền kinh tế quốc gia

B. Ngành chủ yếu của nền kinh tế quốc gia

C. Ngành then chốt của nền kinh tế quốc gia

D. Các đáp án kia đều đúng

Câu 12: Vai trò của công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế quốc gia thể hiện?

A. Công nghiệp tăng trưởng nhanh và làm gia tăng nhanh thu nhập quốc gia.

B. Công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp phát triển và cung cấp tư liệu sản xuất, trang bị kỹ thuật cho các ngành kinh tế.

C. Công nghiệp cung cấp nhiều việc làm cho xã hội và cung cấp đại bộ phận hàng tiêu dùng cho dân cư.

D. Các đáp án kia đều đúng.

Câu 14: Những điều kiện làm tiên đề cho quá trình công nghiệp hóa bao gồm?

A. Điều kiện tự nhiên và về lao động

B. Điều kiện cơ sở hạ tầng

C. Điều kiện về môi trường kinh tế vĩ mô và về chính sách mậu dịch nội địa và ngoại thương

D. Các đáp án kia đều đúng

Câu 15: Nội dung quá trình công nghiệp hóa bao gồm?

A. Vấn đề đô thị hóa

B. Lựa chọn công nghệ và tận dụng lợi thế theo quy mô

C. Phát triển công nghiệp vừa và nhỏ

D. Các đáp án kia đều đúng

Câu 17: Những mặt trái của công nghiệp hóa bao gồm?

A. Những hậu quả tiêu cực của tình trạng tập trung dân quá đông khi đô thị hóa

B. Có những tác động tiêu cực về tinh thần của xã hội

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 19: Những mô hình phát triển công nghiệp cơ bản nhất được đề cập đến là?

A. Mô hình 4 con đường phát triển và mô hình kết hợp phía trước - phía sau

B. Mô hình ngành công nghiệp tập trung và mô hình phát triển cân đối - không cân đối

C. Có hai đáp án đúng

D. Có hai đáp án sai

Câu 20: Trong các mô hình phát triển công nghiệp dưới đây, mô hình nào được SS. PARK khởi xướng?

A. Mô hình ngành công nghiệp tập trung

B. Mô hình phát triển cân đối và không cân đối

C. Mô hình kết hợp phía trước và phía sau

D. Mô hình 4 con đường phát triển

Câu 21: Khu vực sản xuất nông nghiệp của các quốc gia đang phát triển thường có những đặc điểm nào dưới đây?

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp

B. Lao động thặng dư cao

C. Bộ phận dân cư chiếm tỷ trọng lớn

D. Các đáp án kia đều đúng

Câu 23: Những lý thuyết tiêu biểu cho mô hình phát triển nông nghiệp bao gồm?

A. Mô hình lý thuyết 3 giai đoạn phát triển

B. Hàm sản xuất tăng trưởng nông nghiệp

C. Chuyển dịch năng suất lao động (NSLĐ) do thay đổi công nghệ

D. Các đáp án kia đều đúng

Câu 24: Những lý thuyết tiêu biểu cho mô hình phát triển nông nghiệp dưới đây, mô hình nào của SS. PARK?

A. Mô hình lý thuyết 3 giai đoạn phát triển

B. Hàm sản xuất tăng trưởng nông nghiệp

C. Chuyển dịch năng suất lao động (NSLĐ) do thay đổi công nghệ

D. Khác

Câu 25: Những lý thuyết tiêu biểu cho mô hình phát triển nông nghiệp dưới đây, mô hình nào của TORADO?

A. Mô hình lý thuyết 3 giai đoạn phát triển

B. Hàm sản xuất tăng trưởng nông nghiệp

C. Chuyển dịch năng suất lao động (NSLĐ) do thay đổi công nghệ

D. Khác

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên