Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 5 Câu hỏi
  • 148 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 9. Tài liệu bao gồm 5 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Khi kiểm tra mối hàn đối với những kết cấu hở như bồn chứa, thùng,… thì khi thử áp lực:

A. Không thư được bằng phương pháp áp lực nước

B. Chỉ cần thử bằng cách bơm nước vào và giữ trong vòng 2 - 24 giờ

C. Chỉ có thể áp dụng phương pháp thử áp tạo chân không

D. Chỉ có thể áp dụng phương pháp thử áp bằng khí

Câu 2: Khi kiểm tra mối hàn bằng thử áp lực nếu Bình, bể và thùng có áp suất làm việc cho phép là P < 5 kG/cm2 thì áp lực cần thử là:

A. 2p nhưng không nhỏ hơn 2p 

B. 1p nhưng không nhỏ hơn 2p

C. 2p nhưng có thể nhỏ hơn 1p 

D. 10p nhưng có thể nhỏ hơn 10p

Câu 3: Các yêu cầu khi thử thủy lực đối với mối hàn bình áp lực:

A. Vị trí đặt bình để thử thủy lực phải thấp hơn vị trí lắp đặt của bình khi sử dụng là 5 m

B. Vị trí đặt bình để thử thủy lực phải cao hơn vị trí lắp đặt của bình khi sử dụng là 5 m

C. Vị trí đặt bình để thử thủy lực theo đúng vị trí lắp đặt của bình khi sử dụng

D. Vị trí đặt bình để thử thủy lực phải cao hơn vị trí lắp đặt của bình khi sử dụng là10 m.

Câu 4: Khi kiểm tra mối hàn bằng Thử thủy lực được coi là đạt chất lượng khi:

A. Không có khuyết cạnh

B. Không có hiện tượng nứt 

C. Chảy tràn d. Lẫn xỉ

D. Không có hiện tượng nứt

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 5 Câu hỏi
  • Sinh viên