Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 299 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Chữ “ER” trong ký hiệu dây hàn MAG là ER70S-6 được dùng để chỉ:

A. Ký hiêu dây hàn MAG

B. Dây hàn lõi đặc

C. Nguyên tố silic trong dây hàn

D. Độ bền dây hàn

Câu 2: Chữ số “70” trong ký hiệu dây hàn MAG là ER70S-6 được dùng để chỉ:

A.  Giới hạn bền kéo tối thiểu 70 Ksi

B. Dây hàn lõi đặc có tỉ trọng 70g/1cm

C. Chịu nhiệt 700 C 

D. Thư va đập -700 C

Câu 3: Ký hiệu dây hàn MAG/MIG theo tiêu chuẩn AWS A5.18 là:

A. ER XX S-X 

B. E XX S-X 

C. ER XX -X 

D. ER XX X-S

Câu 5: Tiêu chuẩn về dây hàn MIG dùng để hàn hợp kim Magiê?

A. AWS A 5.19

B. AWS A 5.9 

C. AWS A 5.7

D. AWS A 5.18

Câu 6: Tiêu chuẩn về dây hàn MIG dùng để hàn Nicken và hợp kim Nicken?

A. AWS A 5.9 

B. AWS A 5.14 

C. AWS A 5.7 

D. AWS A 5.18

Câu 8: Tiêu chuẩn về dây hàn MIG dùng để hàn Titan và hợp kim Titan?

A. AWS A 5.10 

B. AWS A 5.18

C. AWS A 5.9

D. AWS A 5.16 

Câu 9: Tiêu chuẩn về dây hàn MIG dùng để hàn thép cacbon thấp?

A. AWS A 5.18 

B. AWS A 5.9 

C. AWS A 5.10 

D. AWS A 5.19

Câu 10: Tiêu chuẩn về dây hàn MIG dùng để hàn thép không rỉ?

A. AWS A 5.14 

B. AWS A 5.9 

C. AWS A 5.10 

D. AWS A 5.18

Câu 12: Tốc độ hàn tăng trong quá trình hàn MAG có ảnh hưởng như thế nào:

A. Độ sâu ngấu mối hàn giảm

B. Tốc độ ra dây giảm

C. Tăng Chiều cao mối hàn 

D. Tăng chiều rộng mối hàn

Câu 14: Tầm với điện cực khi hàn MIG/MAG là khoảng cách từ:

A. Đầu mút điện cực đến bề mặt bép hàn

B. Vật hàn đến bề mặt bép hàn 

C. Đầu mút điện cực đến vật hàn 

D. Vật hàn đến bề mặt bép hàn

Câu 15: Mối hàn bị ảnh hưởng như thế nào? Nếu tăng tầm với điện cực khi hàn MIG/MAG:

A. Tăng mức độ bắn tóe các giọt kim loại 

B. Tăng mức độ bắn tóe các giọt kim loại 

C. Giảm độ sâu ngấu của mối hàn 

D. Giảm bề rộng của mối hàn

Câu 16: Khuyến tật gì thường xảy ra khi hàn MAG nếu thiếu khí bảo vệ:

A. Rỗ khí

B. Không thấu 

C. Cháy chân 

D. Lẫn xỉ

Câu 17: Nguyên nhân gây ra khuyết tật mối hàn rỗ khí trong quá trình hàn MIG/MAG là:

A. Lượng khí bảo vệ quá ít hoặc quá nhiều

B. Dòng điện hàn và điện áp hàn quá nhỏ

C. Góc nghiêng mỏ hàn không hợp lý

D. Dừng ở hai bên cạnh hàn không đều

Câu 18: Nguyên nhân gây ra khuyết tật mối hàn bị lệch trong quá trình hàn MIG/MAG là:

A. Dòng điện hàn và điện áp hàn quá nhỏ 

B. Góc nghiêng mỏ hàn không hợp lý

C. Lượng khí bảo vệ quá ít hoặc quá nhiều

D. Mỏ hàn bị kim loại bám bẩn

Câu 19: Nguyên nhân gây ra khuyết tật mối hàn không ngấu trong quá trình hàn MIG/MAG là:

A. Dòng điện hàn và điện áp hàn quá nhỏ 

B. Khoảng cách mỏ hàn và bể hàn quá nhỏ

C. Lượng khí bảo vệ quá ít hoặc quá nhiều

D. Mỏ hàn bị kim loại bám bẩn

Câu 20: Nguyên nhân gây ra khuyết tật mối hàn không đều trong quá trình hàn MIG/MAG là:

A. Quan sát đường hàn không tốt 

B. Lượng khí bảo vệ quá ít hoặc quá nhiều 

C. Mỏ hàn bị kim loại bám bẩn 

D. Dòng điện hàn và điện áp hàn quá nhỏ

Câu 21: Nguyên nhân gây ra khuyết tật Mối hàn bị cháy cạnh trong quá trình hàn MIG/MAG là:

A.  Lượng khí bảo vệ quá ít hoặc quá nhiều 

B. Dòng điện, điện áp hàn quá lớn

C. Mỏ hàn bị kim loại bám bẩn

D. Dòng điện hàn và điện áp hàn quá nhỏ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên