Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 432 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Các kết cấu thường bị cong vênh biến dạng do:

A. Nhiệt hàn

B. Que hàn

C. Kim loại hàn 

D. Nguồn hàn

Câu 3: Nguyên nhân sinh ra khuyết tật “khuyết cạnh” khi hàn hồ quang tay que hàn thuốc bọc:

A. Dòng hàn quá cao 

B. Chiều dài hồ quang quá ngắn 

C. Mối hàn quá hẹp do lắc que 

D. Tốc độ hàn quá chậm thiếu dừng ở các biên mối hàn

Câu 4: Nguyên nhân sinh ra khuyết tật “Chồng mép hoặc chảy xệ” khi hàn hồ quang tay que hàn thuốc bọc: 

A. Đường kính que quá lớn 

B. Tốc độ hàn quá nhanh 

C. Chiều dài hồ quang quá ngắn 

D. Mối hàn quá hẹp do lắc que

Câu 5: Những dụng cụ để khai triển chi tiết hàn trên bản mẩu vật liệu phi kim loại:

A. Thước lá bằng sắt, Com pa, Ê ke 900 , Mũi vạch, Công tu, búa nguội 0.25 g, 

B. Kính hàn

C. Que hàn

D. Kìm hàn 

Câu 6: Hình vẽ sau đây là nguyên lý hàn của phương pháp hàn:

A. Hàn MAG

B. Hàn SMAW 

C. Hàn SAW 

D. Hàn TIG

Câu 11: Khuyệt tật hàn trong mối hàn hình dưới đây (mủi tên chỉ) là:

A. Thiếu chảy

B. Rổ khí

C. Nứt 

D. Khuyết cạnh

Câu 13: Khuyệt tật hàn trong mối hàn hình dưới đây (mủi tên chỉ) là:

A. Rổ khí 

B. Nứt 

C. Không ngấu

D. Khuyết cạnh

Câu 14: Khuyệt tật hàn trong mối hàn hình dưới đây (mủi tên chỉ) là:

A. Lẫn xỉ

B. Nứt 

C. Không ngấu 

D. Khuyết cạnh

Câu 15: Khuyệt tật hàn trong mối hàn hình dưới đây (mủi tên chỉ) là:

A. Quẹt hồ quang 

B. Nứt

C. Không ngấu 

D. Khuyết cạnh

Câu 16: Khai triển phôi hàn nếu biết trước được hai điểm (a) và (b) bất kỳ ta vẽ được:

A. Một đường thẳng

B. Hai đường thẳng 

C. Ba đường thẳng 

D. Bốn đường thẳng

Câu 20: Kỹ thuật gá lắp kết cấu hàn ảnh hưởng tới:

A. Chỉ ảnh hưởng trong quá trình hàn phương pháp hàn hồ quang tay SMAW

B. Năng suất, chất lượng mối hàn 

C. Hàn lớp lót quá lồi hoặc hàn không thấu 

D. Chỉ ảnh hưởng trong quá trình hàn phương pháp hàn hồ quang điện cực chảy có khí bảo vệ (MAG)

Câu 21: Khe hở đầu nối mối hàn giáp mối vát cạnh chữ “V” khi gá lắp phụ thuộc vào:

A. Loại que hàn điện một chiều hay xoay chiều 

B. Loại máy hàn điện một chiều hay xoay chiều

C. Trình độ tay nghề thợ hàn

D. Phương pháp hàn, Đường kính que hàn lớp lót theo bảng quy trình

Câu 22: Những bề mặt có thực trên chi tiết ta lấy làm gốc để đo vị trí của bề mặt gia công là:

A. Chuẩn đo lương

B. Chuẩn định vị 

C. Chuẩn điều chỉnh 

D. Gốc kích thước

Câu 23: Những bề mặt có thực trên đồ gá hay máy dùng để điều chỉnh dụng cụ cắt hay chuẩn định vị là:

A. Chuẩn gia công 

B. Chuẩn đo lường 

C. Chuẩn điều chỉnh

D. Chuẩn định vị

Câu 24: Khi chi tiết gia công được định vị trên mâm cặp 3 chấu tự định tâm thì chuẩn điều chỉnh và chuẩn định vị được xác định là:

A. Chuẩn điều chỉnh nằm ở tâm còn chuẩn định vị nằm ở mặt trụ ngoài

B. Chuẩn điều chỉnh và chuẩn định vị nằm ở tâm chi tiết

C. Chuẩn định vị nằm ở tâm còn chuẩn điều chỉnh vị nằm ở mặt trụ ngoài

D. Chuẩn điều chỉnh và chuẩn định vị nằm ở mặt trụ ngoài

Câu 25: Chuẩn kiểm tra còn gọi là:

A. Chuẩn đo lường 

B. Chuẩn định vị 

C. Chuẩn điều chỉnh

D. Gốc kích thước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên