Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 202 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 2: Trong quá trình hàn hồ quang tay (SMAW) khi sử dụng dòng hàn DC thì phải dùng hồ quang:

A. Hồ quang trung bình 

B. Hồ quang dài

C. Hồ quang ngắn 

D. Hồ quang cao

Câu 3: Khắc phục hiện tượng hồ quang bị thổi lệch trong hàn hồ quang tay (SMAW) sử dụng biện pháp nào sau đây:

A. Sử dụng phương pháp đấu thuận 

B. Duy trì hồ quang dài 

C. Duy trì hồ quang ngắn

D.  Thay dòng 1 chiều bằng dòng xoay chiều

Câu 4: Vùng nào là yếu nhất trong vùng ảnh hưởng nhiệt của vật hàn:

A. Vùng quá nhiệt 

B. Vùng thường hóa 

C. Vùng kết tinh lại 

D. Vùng dòn xanh 

Câu 5: Cường độ dòng điện hàn trong hàn hồ quang tay (SMAW) khi hàn thép không gỉ so với hàn thép các bon:

A. Thấp hơn từ 20-30% 

B. Bằng nhau 

C. Cao hơn từ 20-30%

D. Cao hơn 80-90%

Câu 6: Vùng công tác ổn định hồ quang hàn và biến áp hàn của phương pháp hàn hồ quang tay (SMAW) SMAW được xác định bởi giao điểm của:

A. Đặc tính ngoài của nguồn và đặc tính von- ampe của hồ quang 

B. Đặc tính ngoài của hồ quang và đặc tính von- ampe của nguồn 

C. Đặc tính ngoài của hồ quang và tốc độ cấp cháy của điện cực 

D. Đặc tính von – ampe của hồ quang và tốc độ cháy của điện cực

Câu 8: Đường đặc tính ngoài của máy hàn hồ quang tay cong và dốc đều khi hàn:

A. Điện áp giảm thì dòng điện tăng nhanh 

B. Điện áp thay đổi thì dòng điện ít thay đổi 

C. Điện áp tăng thì dòng điện tăng nhanh 

D. Điện áp giảm thì dòng điện giảm nhanh

Câu 9: Điểm mồi hồ quang là điểm giao giữa đường đặc tính ngoài của máy hàn và đường đặc tính tĩnh của hồ quang phải thoả mãn yêu cầu:

A. Điện thế lớn và dòng điện lớn 

B. Điện thế nhỏ và dòng điện nhỏ

C. Điện thế lớn và dòng điện nhỏ

D. Điện thế nhỏ và dòng điện lớn

Câu 10: Điểm có hồ quang ổn định là điểm giao giữa đường đặc tính ngoài của máy hàn và đường đặc tính tĩnh của hồ quang phải thoả mãn yêu cầu:

A. Dòng điện nhỏ 

B. Dòng điện lớn

C. Điện áp lớn và dòng điện nhỏ 

D. Điện áp nhỏ và dòng điện nhỏ 

Câu 13: Nguồn điện hàn sử dụng tốt trong hàn SMAW là loại dòng điện gì?

A. Dòng điện không đổi 

B. Điện áp thay đổi

C. Điện áp không đổi 

D. Dòng điện xoay chiều

Câu 18: Ký hiệu que hàn thép các bon E 6013 theo tiêu chuẩn của hiệp hội hàn Hoa kỳ AWS trong đó 60 có ý nghĩa là:

A. Độ bền kéo tối thiểu(Ksi) 

B. Điện cực

C. Hàn mọi vị trí 

D. Hàn bằng

Câu 19: Thành phần trợ dung SiO2 trong que hàn Thuốc bọc có tác dụng:

A. Chất liên kết

B. Tăng tính nóng chảy 

C. Ổn định hồ quang 

D. Chất khử oxi và các nguyên tố hợp kim

Câu 20: Thành phần trợ dung TiO2 trong que hàn Thuốc bọc có tác dụng:

A. Chất liên kết 

B. Chất tạo xỉ hàn

C. Tăng tính nóng chảy 

D. Chất khử oxi và các nguyên tố hợp kim

Câu 21: Thành phần trợ dung Fe-Ti trong que hàn Thuốc bọc có tác dụng:

A. Chất khử oxi và các nguyên tố hợp kim 

B. Chất liên kết

C. Ổn định hồ quang

D. Chất tạo xỉ hàn

Câu 22: Loại que hàn nào sau đây được sử dụng để hàn thép cacbon thấp theo TCVN?

A. N50 – 6B 

B. Hb. Cr 05. Mo 10 .V04 – 450R

C. Hc .60.Cr18. V.W.Mo – B

D. Hc .65.Cr15. 2V.W.Mo – B

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ Hàn có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên