Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 163 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng?

A. Yếu tố con người lãnh đạo và quản lý

B. Yếu tố xây dựng, thực hiện kế hoạch và chế độ kiểm soát, báo cáo quá trình thực hiện

C. Phân định rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa các bên tham gia quản lý và thực hiện dự án

D. Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm a, b, c

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là nguồn lực chính để làm căn cứ cho việc lập tiến độ thi công xây dựng?

A. Lực lượng lao động của nhà thầu

B. Vật liệu chính cung cấp cho từng giai đoạn thi công xây dựng

C. Nhân lực của Ban quản lý dự án

D. Xe-máy, thiết bị thi công cho từng công việc và tổng hợp cho từng giai đoạn

Câu 4: Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đã được chủ đầu tư chấp thuận có được điều chỉnh trong quá trình thi công không?

A. Có, nếu kiểm tra thấy kế hoạch đã được lập không đảm bảo an toàn

B. Có, do nhà thầu quyết định nếu thấy cần thiết

C. Có, do chủ đầu tư quyết định nếu thấy cần thiết

D. Không được điều chỉnh

Câu 5: Vì sao chi phí dự phòng đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và phức tạp thường cao hơn các dự án khác?

A. Do nhiều cơ quan có liên quan nên có nhiều yêu cầu mới đặt ra khiến phải thay đổi thiết kế trong quá trình thực hiện để đáp ứng, từ đó chi phí phát sinh tăng lên

B. Do thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và phức tạp thường dài hơn nên rủi ro nhiều hơn

C. Do sử dụng nhiều chủng loại vật liệu và máy móc thiết bị hơn

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 6: Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy?

A. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm)

B. Đánh giá sự thay đổi của IRR khi giá bán sản phẩm của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm)

C. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào và giá bán sản phẩm dự án cùng thay đổi (tăng, giảm)

D. Tất cả các phương án trên

Câu 7: Tiến độ không thể hiện theo sơ đồ nào dưới đây?

A. Sơ đồ ngang

B. Sơ đồ đứng

C. Sơ đồ xiên

D. Sơ đồ mạng

Câu 8: Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án là để: 

A. Bổ sung vốn lưu động cho dự án

B. Bổ sung vốn cố định cho dự án

C. Mua cổ phiếu của dự án 

D. Mua máy móc thiết bị nâng cấp công nghệ cho dự án

Câu 9: Tiến độ thực hiện của dự án không thể hiện theo sơ đồ nào dưới đây?

A. Sơ đồ ngang

B. Sơ đồ đứng

C. Sơ đồ xiên

D. Sơ đồ mạng

Câu 10: Trong quá trình quản lý thực hiện dự án, phát hiện thấy tem hiệu chuẩn của thiết bị thí nghiệm – thử nghiệm đã hết hiệu lực thì giám đốc quản lý dự án xử lý thế nào?

A. Không có ý kiến gì, vì thiết bị đã được kiểm tra trước khi chấp thuận cho phòng thí nghiệm hoạt động của dự án

B. Tiếp tục cho làm thí nghiệm, yêu cầu kiểm tra hiệu chuẩn bổ sung

C. Không có xử lý gì vì các phép thử trước đây cũng đã tiến hành trên chính thiết bị ấy

D. Đình chỉ thí nghiệm, yêu cầu phòng thí nghiệm mời đơn vị có chức năng đến kiểm tra, hiệu chỉnh lại

Câu 11: Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều kiện vận hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây?

A. Thử động ở 100% tải định mức – Thử động ở 125% tải định mức – Kiểm tra tổng thể

B. Thử động ở 125% tải định mức – Thử động ở 100% tải định mức – Kiểm tra tổng thể

C. Kiểm tra tổng thể – Thử động ở 100% tải định mức – Thử động ở 125% tải định mức

D. Kiểm tra tổng thể – Thử động ở 125% tải định mức – Thử dộng ở 100% tải định mức

Câu 12: Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị công nghệ để làm gì?

A. Đánh giá chất lượng lắp đặt

B. Đánh giá tình trạng thiết bị khi chạy không tải

C. Phát hiện và loại trừ sai sót

D. Cả ba phương án a, b và c

Câu 13: Nghiệm thu chạy thử không tải chỉ được đánh giá là đạt khi nào?

A. Đã chạy thử liên tục theo quy định

B. Thông số dây chuyền phù hợp với thiết kế và công nghệ

C. Không xẩy ra sự cố kỹ thuật đáng kể

D. Cả ba yếu tố nêu tại a, b và c

Câu 14: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, việc kiểm tra thực hiện tiến độ các công việc bằng cách nào?

A. Kiểm tra kết quả thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được chủ đầu tư phê duyệt

B. Kiểm tra thường xuyên qua báo cáo, thống kê

C. Kiểm tra đột xuất trên sơ đồ tiến độ tại thời điểm kiểm tra (tính theo tỷ lệ thực hiện)

D. Tất cả các cách nêu tại điểm a, b, c

Câu 15: Bộ phận điều hành dự án của chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình?

A. Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp thi công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt

B. Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng

C. Kiểm tra, báo cáo chủ đầu tư xử lý vi phạm, dừng thi công và yêu cầu khắc phục khi nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn trên công trường

D. Tất cả các trách nhiệm nêu tại điểm a, b, c

Câu 16: Khi nào cần phải tiến hành quan trắc biến dạng (lún, chuyển dịch ngang) trong thi công xây dựng công trình?

A. Khi công trình có sự cố

B. Khi có quy định trong thiết kế được duyệt

C. Khi Tư vấn giám sát yêu cầu

D. Trong toàn bộ quá trình xây dựng

Câu 17: Nghiệm thu thiết bị công nghệ gồm các nội dung nào dưới đây?

A. Nghiệm thu tĩnh

B. Nghiệm thu chạy thử không tải

C. Nghiệm thu chạy thử có tải

D. Thực hiện cả ba nội dung trên

Câu 18: Trong tiến độ thi công xây dựng phải thể hiện rõ những nội dung gì?

A. Thời gian, thời điểm, vị trí các công việc được thực hiện

B. Chi phí tiền vốn 

C. Sử dụng lao động, máy móc, thiết bị và các tài nguyên khác để đảm bảo thực hiện tiến độ

D. Tất cả các nội dung nêu tại điểm a, b và c

Câu 19: Việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định nào?

A. Luật Xây dựng 2014

B. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư 04/2017/TT-BXD Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

C. Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn

D. Các văn bản quy định tại điểm a, b, c 

Câu 20: Để chuẩn bị cho công tác hoàn thiện cần phải thực hiện những công tác gì?

A. Phải thi công xong các việc làm dưới lớp hoàn thiện như điện, nước

B. Phải lập biên bản cho các việc đã làm xong

C. Phải chỉnh độ cao các lớp nằm dưới lớp hoàn thiện

D. Phải lập biên bản nghiệm thu đảm bảo điều kiện để thi công hoàn thiện

Câu 21: Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công để làm gì?

A. Xác định dự toán, lập bảng khối lượng trong hồ sơ mời thầu

B. Xác định giá gói thầu, giá dự thầu

C. Xác định giá hợp đồng, trường hợp chỉ định thầu, xác định giá thanh toán trong trường hợp chỉ định thầu và phương thức hợp đồng trọn gói

D. Tất cả các phương án a, b và c

Câu 22: Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán hợp đồng xây dựng?

A. Các chi phí thiệt hại xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm của bảo hiểm

B. Chi phí cho khối lượng hoàn thành của các cấu kiện đúc sẵn

C. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật

D. Tất cả các phương án trên

Câu 23: Thành phần cấp phối của bê tông được xác định bằng phương pháp nào trước khi thi công xây dựng?

A. Dựa trên loại, cấp bê tông được quy định trong thiết kế

B. Dựa trên cơ sở thiết kế công thức trộn

C. Dựa trên thí nghiệm trong phòng với vật liệu dự kiến sẽ sử dụng

D. Thực hiện tất cả các bước nêu tại phương án a, b và c

Câu 24: Công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ bao gồm các nội dung nào dưới đây?

A. Giám sát trước lắp đặt

B. Giám sát quá trình lắp đặt

C. Giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu

D. Cả ba nội dung nêu tại a, b và c

Câu 25: Trực tiếp phí khác trong dự toán chi phí xây dựng được xác định từ các chi phí nào?

A. Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công

B. Chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng

C. Chi phí trực tiếp và chi phí chung

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 26: Định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng gồm những loại định mức nào?

A. Định mức dự toán xây dựng công trình

B. Định mức sử dụng vật liệu, định mức lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công

C. Định mức cơ sở

D. Cả a và c

Câu 27: Chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định được tính như thế nào?

A. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt.

B. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình xây dựng được duyệt.

C. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt.

D. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình xây dựng được duyệt.

Câu 28: Tìm câu trả lời sai. Dự án đầu tư có vai trò:

A. Là cơ sở để quyết định đầu tư xây dựng

B. Là cơ sở để bố trí kế hoạch vốn đầu tư

C. Là cơ sở đề điều chỉnh quy hoạch xây dựng

D. Là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư

Câu 29: Tìm câu trả lời sai. Suất thu lời nội tại IRR là:

A. Khả năng cho lãi của dự án

B. Nếu dùng nó làm suất chiết khấu thì NPV = 0

C. Là lãi suất cao nhất có thể vay vốn để đầu tư mà không bị lỗ

D. Lãi suất vay vốn đầu tư

Câu 30: Tìm câu trả lời sai. Phân tích kinh tế – xã hội nhằm mục đích:

A. Đảm bảo cho lợi ích của chủ đầu tư không trái với lợi ích của Nhà nước và xã hội

B. Thuyết phục cơ quan có thẩm quyền chấp nhận dự án

C. Tìm đối tác liên doanh

D. Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân và chính quyền địa phương

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên