Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng - Phần 19

Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 150 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng - Phần 19. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều kiện vận hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây:

A. Thử động ở 100% tải định mức – Thử động ở 125% tải định mức – Kiểm tra tổng thể

B. Thử động ở 125% tải định mức – Thử động ở 100% tải định mức – Kiểm tra tổng thể

C. Kiểm tra tổng thể – Thử động ở 100% tải định mức – Thử động ở 125% tải định mức

D. Kiểm tra tổng thể – Thử động ở 125% tải định mức – Thử dộng ở 100% tải định mức

Câu 3: Thang máy điện nào bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy?

A. Thang máy PCCC

B. Thang máy tải hàng và băng ca

C. Thang máy tải khách

D. Các thang máy trên

Câu 4: Một đường dây cáp điện được phép cấp điện cho bao nhiêu thang máy?

A. Từ 1 đến 2 thang máy có cùng tính chất sử dụng trong 1 gian cầu thang

B. Nhiều hơn 2 thang máy có cùng tính chất sử dụng trong 1 gian cầu thang

C. Nhiều hơn 2 thang máy có cùng tính chất sử dụng trong nhiều gian cầu thang

D. Nhiều hơn 2 thang máy không cùng tính chất sử dụng trong 1 gian cầu thang

Câu 5: Dây dẫn đặt ngoài nhà ở những nơi có người thường lui tới, dây dẫn đặt theo tường hoặc kết cấu xây dựng khác?

A. Cách mặt đất tối thiểu 2,00m

B. Cách mặt đất tối thiểu 2,50m

C. Cách mặt đất tối thiểu 2,75m

D. Cách mặt đất tối thiểu 3,00m

Câu 9: Các đối tượng nào phải được nối đất an toàn điện?

A. Vỏ kim loại của các đèn điện treo trong các phòng có trần treo

B. Vỏ kim loại của các đèn điện đặt ngầm trong các phòng có trần treo

C. Vỏ kim loại của các bồn tắm ống dẫn nước bằng kim loại

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 10: Nếu kim thu sét có tiết diện tròn thì ý kiến nào dưới đây là đúng

A. Đường kính tối thiểu là 12 mm

B. Đường kính tối thiểu là 10 mm

C. Đường kính tối thiểu là 8 mm

D. Đường kính tối thiểu là 6 mm

Câu 11: Theo TCVN giá trị áp suất nào dưới đây của dòng khí khi thử độ kín khít đường ống hệ thống lạnh là đúng?

A. 1.2 lần áp suất làm viêc lớn nhất

B. 1.5 lần áp suất làm viêc lớn nhất

C. 1.5 lần áp suất làm viêc song phải ≥ 4 bar

D. 2.0 lần áp suất làm viêc lớn nhất

Câu 12: Trình tự nào dưới đây là đúng khi chạy thử máy lạnh:

A. Kiểm tra tổng thể – Chạy thử không tải – Chạy thử có tải – Đo kiểm hiệu chỉnh thông số

B. Chạy thử không tải – Chạy thử có tải –- Đo kiểm hiệu chỉnh thông số – Kiểm tra tổng thể

C. Kiểm tra tổng thể – Chạy thử có tải – Đo kiểm, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật

D. Kiểm tra tổng thể – Chạy thử không tải – Đo kiểm thông số kỹ thuật

Câu 13: Theo TCVN quy trình nào dưới đây khi chạy thử bàn giao hệ thống thông gió và điều hòa không khí là đúng:

A. Vận hành hệ thống trong 02 giờ - Đo kiểm thông số

B. Vận hành hệ thống trong 18 giờ - Đo kiểm thông số

C. Vận hành hệ thống trong 24 giờ - Đo kiểm thông số

D. Vận hành hệ thống trong 02 giờ - Đo kiểm thông số - Dừng hệ thống 03 phút - Khởi động lại và chạy tiếp 24 giờ - Đo kiểm, đánh giá

Câu 14: Trong thang may bộ khống chế vượt tốc độ có chức năng nào nêu dưới đây:

A. Phát động cho bộ hãm bảo hiểm cabin hoạt động

B. Phanh giảm vận tốc cabin

C. Phanh giảm vận tốc đối trọng

D. Là bộ hãm bảo hiểm

Câu 15: Khi nghiệm thu thiết bị công nghệ đã lắp đặt  xong phải tuân theo TCVN nào?

A. TCVN 5639 -1991

B. TCVN 4091 : 1995

C. TCVN 5639 -1991 và TCVN 4091 : 1995

D. TCVN 4055 -1985

Câu 16: Thực hiện các bước nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ theo trình tự nà sau đây:

A. Kiểm tra hồ sơ – nghiệm thu tĩnh - nghiệm thu chạy thử không tải - nghiệm thu chạy thử có tải

B. Kiểm tra hồ sơ - nghiệm thu chạy thử không tải - Nghiệm thu tĩnh - nghiệm thử chạy thử có tải

C. Nghiệm thu tĩnh - kiểm tra hồ sơ - nghiệm thu chạy thử không tải - nghiệm thu chạy thử có tải

D. Nghiệm thu tĩnh - nghiệm thu chạy thử không tải - nghiệm thu chạy thử có tải – kiểm tra hồ sơ

Câu 18: Khi có hướng dẫn của nhà sản xuất thời gian chạy thử liên tục có tải là ba lâu?

A. 48 giờ

B. 36 giờ

C. 24 giờ

D. Theo quy định của nhà sản xuất

Câu 19: Thang máy đáp ứng điều kiện nào dưới đây thì được phép lắp đặt?

A. Có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật

B. Đã được chứng nhận hợp quy

C. Được tích hợp đồng bộ các chi tiết hoặc cụm chi tiết

D. Cả ba điều kiện trên

Câu 20: Khi giám sát lắp đặt và nghiệm thu thang máy thủy lực phải áp dụng văn bả pháp luật nào dưới đây:

A. TCVN 6396-2:2009

B. QCVN 18:2013/BLĐTBXH

C. QTKĐ 25:2014/BLĐTBXH

D. Tất cả các văn bản nêu trên

Câu 22: Khi lắp đăt thiết bị điện các biện pháp kiểm tra nào dưới đây được xem là ph hợp với các văn bản pháp quy hiện hành?

A. Qua các chứng chỉ kiểm định do cơ quan có thẩm quyền cấp

B. Quan sát bằng mắt

C. Bằng các thí nghiệm hoặc các phép đo lường điện

D. Cả ba phương pháp nêu trên

Câu 24: Về thời điểm thi công lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng thông thường, ý kiến nào sau đây là đúng?

A. Công trình cao trên 15 m

B. Khi bắt đầu lắp đặt kết cấu kim loại ngoài trời

C. Khi lắp đặt các thiết bị trên cao

D. Cả ba đều đúng

Câu 26: Về nguyên lý hệ thống thông gió khác hệ thống điều hòa không khí ở điểm nà dưới đây:

A. Không có đường ống dẫn khí

B. Không có các phụ kiện

C. Không có hệ thống thiết bị cấp lạnh

D. Không có quạt

Câu 27: Trước khi môi chất lạnh được nạp vào đường ống dẫn, Phương án nào dưới đây là đúng?

A. Chỉ cần thổi bỏ bụi, bẩn bằng không khí khô

B. Sau khi thử độ kín khít

C. Sau khi hút chân không

D. Thực hiện cả ba công việc trên

Câu 30: Trình tự chạy thử nghiệm thu nào sau đây phù hợp với TCVN 5639-1991 cho dây chuyền công nghệ:

A. Đơn động – Liên động - không tải – có tải

B. Đơn động – Liên động : có tải – không tải

C. Liên động – Đơn động : không tải - có tải

D. Liên động – Đơn động : có tải - không tải

Câu 31: TCVN 5639- 1991 được áp dụng cho các đối tượng nào dưới đây:

A. Tổ chức lắp đặt trong nước

B. Tổ chức lắp đặt có liên doanh với nước ngoài

C. Tổ chức liên doanh do nước ngoài nhận thầu xây lắp

D. Cả ba loại hình nêu trên

Câu 32: Nghiệm thu thiết bị công nghệ gồm các nội dung nào dưới đây:

A. Nghiệm thu tĩnh

B. Nghiệm thu chạy thử không tải

C. Nghiệm thu chạy thử có tải

D. Thực hiện cả ba nội dung trên

Câu 33: Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị công nghệ nhằm mục tiêu nào dưới đây:

A. Đánh giá chất lượng lắp đặt

B. Tình trạng thiết bị khi chạy không tải

C. Phát hiện và loại trừ sai sót

D. Cả ba mục tiêu trên

Câu 35: Nhóm máy và thiết bị nào dưới đây không cần bước chạy thử không tải?

A. Máy và thiết bị lạnh

B. Máy nén khí

C. Máy bơm nước

D. Cả ba loại máy trên

Câu 36: Nghiệm thu chạy thử không tải chỉ được đánh giá đạt khi nào?

A. Đã chạy thử liên tục theo quy định

B. Thông số dây chuyền phù hợp với thiết kế và công nghệ

C. Không xẩy ra sự cố kỹ thuật đáng kể

D. Cả ba yếu tố trên

Câu 37: Mục tiêu nghiệm thu chạy thử có tải là gì?

A. Phát hiện và loại trừ khiếm khuyết khi có tải

B. Điều chỉnh thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế

C. Chuẩn bị đưa vào sản xuất thử nghiệm

D. Cả ba mục tiêu trên

Câu 38: Khi giám sát lắp đặt và nghiệm thu thiết bị công nghệ phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nào dưới đây?

A. Giám sát từ khi khởi công, thường xuyên, liên tục

B. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành liên quan

C. Khách quan,lấy chỉ tiêu chất lượng làm cơ sớ đánh giá

D. Cả ba nguyên tắc nêu trên

Câu 39: Công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ bao gồm các nội dung nào dướ đây?

A. Giám sát trước lắp đặt

B. Giám sát quá trình lắp đặt

C. Giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu

D. Cả ba nội dung trên

Câu 40: Khi giám sát chạy thử thiết bị công nghệ cần thưc hiện công việc kiểm tra nào dưới đây?

A. Kiểm tra tổng thể thiết bị trước khi chạy thử

B. Kiểm tra quy trình, tiêu chuẩn áp dụng, trình tự chạy thử

C. Kiểm tra lệnh chạy thử

D. Tất cả các nội dung trên

Câu 41: Thiết bị nào sau đây là thiết bị công trình?

A. Thang máy điện,thang máy thủy lực,thang cuốn và băng chở người

B. Máy nghiền Clanhke

C. Máy đào

D. Máy trộn bê tông

Câu 42: Vật liệu làm giếng thang phải đáp ứng các yêu cầu nào dưới đây:

A. Đủ độ bền cơ học và có tuổi thọ cao

B. Chống cháy

C. Không bám bụi bẩn

D. Cả ba điều kiện trên

Câu 43: Trước khi lắp đặt phải kiểm tra sai lệch kích thước nào của mặt cắt ngan giếng thang?

A. Sai lệch kích thước dài, rộng bên trong vách

B. Sai lệch giữa hai đường chéo

C. Khoảng cách tối thiểu hai phần giếng của hai thang lắp kề nhau

D. Kiểm tra tất cả ba kích thước nêu trên

Câu 44: Ai là người phải xây dựng các biện pháp an toàn cho quá trình lắp đặt thang máy?

A. Chủ đầu tư

B. Đơn vị lắp đặt

C. Tư vấn giám sát

D. Nhà cung cấp thang

Câu 45: Để chuẩn bị nghiệm thu thang máy đơn vị lắp đặt phải thực hiện công việc nào dưới đây?

A. Hoàn chỉnh hồ sơ kỹ thuật

B. Đảm bảo điều kiện để thang máy sẵn sàng hoạt động

C. Đảm bảo các điều khác cho công tác nghiệm thu

D. Phải thực hiện cả ba công việc nêu trên

Câu 46: Để đảm bảo an toàn, thang máy lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây:

A. Tuân thủ các quy chuẩn quốc gia tương ứng

B. Chịu sự kiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật

C. Bị xử lý vi phạm theo luật định

D. Cả ba điều kiện nêu trên

Câu 47: Đối với thang chở người khi có biểu hiện quá tải phải đảm bảo các yêu cầu nào dưới đây:

A. Có tín hiệu âm thanh hoặc ánh sáng phát ra

B. Các cửa tự động được mở hết ra

C. Bất kỳ thao tác chuẩn bị nào cũng bị loại bỏ

D. Tất cả các yêu cầu trên

Câu 48: Thang máy chở người chỉ được đưa vào sử dụng khi nào?

A. Theo yêu cầu của chủ đầu tư

B. Ngay sau khi lắp đặt xong

C. Sau khi đã được kiểm định về Kỹ thuât an toàn và được cấp phép sử dụng

D. Theo ý kiến của tư vấn giám sát

Câu 49: Hệ điện trong các công trình dân dụng gồm các thành tố nào dưới đây:

A. Nguồn cung cấp điện

B. Mạng lưới dây dẫn, mạng tiếp địa và các phụ tải

C. Thiết bị quản lý và điều hành

D. Cả ba thành tố nêu trên

Câu 50: Nhiệm vụ chính của công tác giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt trang thiết bị điện là gì?

A. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra công tác lắp đặt

B. Kiểm tra, giám sát vật tư

C. Theo dõi, kiểm tra về kỹ thuật an toàn

D. Tất cả ba nhiệm vụ nêu trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Sinh viên