60 câu trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính có đáp án - Phần 3

60 câu trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 15 Câu hỏi
  • 199 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn 60 câu trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 15 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

60 câu trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính có đáp án - Phần 3
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 15 Câu hỏi
  • Sinh viên