Bộ câu hỏi trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu có đáp án

  • 13/09/2021
  • 340 Câu hỏi
  • 389 Lượt xem

Bộ câu hỏi trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu có đáp án được Trắc Nghiệm Hay tổng hợp, biên soạn với hơn 340 câu hỏi kèm đáp án đi kèm. Tài liệu sẽ giúp các bạn chuẩn bị kiến thức tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

13/09/2021

Điểm TB

2.3

Tham gia thi

26 Lần thi