Câu hỏi: Sau khi nhập và tổng hợp dữ liệu chứng từ, cần tạo đối tượng nào trong Access để xây dựng sổ sách báo cáo Kế toán?

92 Lượt xem
30/08/2021
3.9 8 Đánh giá

A. Form

B. Table

C. Query

D. Report

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 3: Trong phân hệ bán hàng có loại chứng từ nào sau đây?

A. Chứng từ khác

B. Hóa đơn bán lẻ

C. Xuất kho

D. Hóa đơn mua hàng

Xem đáp án

30/08/2021 10 Lượt xem

Câu 6: Chứng từ thuế GTGT đầu ra có thể cập nhật trong phần nào?

A. Phân hệ bán hàng

B. Phân hệ mua hàng

C. Phân hệ bán hàng và phân hệ thuế

D. Phân hệ mua hàng và phân hệ thuế

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán máy - Phần 2
Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên