Câu hỏi: Khoản thu nhập nào sau đây không phải là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân:

106 Lượt xem
30/08/2021
3.2 6 Đánh giá

A. Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước

B. Thu nhập từ kiều hối

C. Thu nhập từ thừa kế tài sản là một chiếc ô tô giữa mẹ chồng với con dâu

D. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:

A. Yêu cầu ban hành đúng quy định.

B. Yêu cầu báo cáo.

C. Yêu cầu hợp pháp.

D. Yêu cầu đăng công báo.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú:

A. Trợ cấp nghỉ thai sản do BHXH chi trả

B. Trợ cấp mất việc làm

C. Phụ cấp tiền ăn ca vượt mức quy định

D. Tất cả đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản ở nước ta?

A. Tập trung thống nhất.

B. Tính pháp quyền.

C. Theo kế hoạch.

D. Nguyên tắc tiết kiệm.

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 4: Theo luật thuế TNCN hiện hành, mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là:

A. 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm

B. 3.6 triệu đồng/ tháng, 43.2 triệu đồng/năm

C. 9 triệu đồng/ tháng

D. 3.6 triệu đồng/ tháng

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 5: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú:

A. Thu nhập từ quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế

B.  Thu nhập từ từ thừa kế là chứng khoán trong các tổ chức kinh tế;

C. Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế

D. Không có đáp án nào nêu trên.

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 41
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm