Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ đồng nghĩa có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ đồng nghĩa có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 796 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh Từ đồng nghĩa có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 3: I received housing benefit when I was unemployed.

A. out of order

B. out of fashion

C. out of work

D. out of practice

Câu 11: Childbearing is the women's most wonderful role.

A. Giving birth to a baby

B. Bring up a child

C. Educating a child

D. Having no child

Câu 12: In my experience, freshmen today are different from those I knew 25 years ago.

A. first-year students

B. new students

C. new counselors

D. young professors

Câu 15: “It’s no use talking to me about metaphysics. It’s a closed book to me.”

A. a subject that I don’t understand

B. a theme that I like to discuss

C. a book that is never opened

D. an object that I really love

Câu 17: The situation seems to be changing minute by minute.

A. again and again

B. time after time

C. very rapidly

D. from time to time

Câu 23: He’s really delighted with his success.

A. pleased

B. angry

C. entertained

D. annoyed

Câu 24: Try to eliminate fatty foods from your diet.

A. limit

B. move

C. add

D. get rid of

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Từ đồng nghĩa có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh Từ đồng nghĩa có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm