Trắc nghiệm Tiếng Anh tìm lỗi sai có đáp án cực hay - Phần 2

Trắc nghiệm Tiếng Anh tìm lỗi sai có đáp án cực hay - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 106 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh tìm lỗi sai có đáp án cực hay - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 8: Unlike the old one, this new copier can perform their functions in half the time.

A. unlike

B. can perform

C. their functions

D. in half the time

Câu 17: It is believed that in the near future robots will be used to doing things such as cooking.

A. it is believed

B. in the near future

C. be used to cooking

D. such as

Câu 24: I clearly remember to tell you about this before.

A. clearly

B. remember

C. to tell 

D. about

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh tìm lỗi sai có đáp án cực hay

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh tìm lỗi sai có đáp án cực hay Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm