Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 2 Câu hỏi
  • 90 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 2 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện phải đảm bảo các điều kiện:

A. có thời gian công tác từ 01 năm trở lên, có 01 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

B. có thời gian công tác từ 03 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

C. có thời gian công tác từ 05 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

D. có thời gian công tác từ 07 năm trở lên, có 04 lần đậu GVG cấp trường, có SKKN đạt 6/10 điểm.

Câu 2:  Theo quy chế thi học sinh giỏi. Điều kiện để học sinh dự thi học sinh giỏi:

A. Xếp loại học lực giỏi, điểm TBm dự thi từ 8.0 trở lên.

B. Xếp loại học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên, điểm TBm dự thi từ 8.0 trở lên.

C. Xếp loại học lực khá, điểm TBm dự thi từ 6.5 trở lên.

D. Xếp loại học lực trung bình, điểm TBm dự thi từ 9.0 trở lên.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 2 Câu hỏi
  • Người đi làm