Trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 12

Trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 199 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 12. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 11: The Soviet Union was______ first country to sent a man into ______ space.

A. the/ the

B. no article / no article

C. no article / the

D. the/ no article

Câu 12: Did you watch "Titanic" on ______ television or at______ cinema?

A. the/ the

B. no article/ no article

C. no article/ the

D. the/ no article

Câu 13: After______ lunch, we went for a walk by ______ sea.

A. the/ the

B. no article/ no article

C. no article/ the 

D. the/ no article

Câu 29: He is ________ English.

A. a

B. an

C. x

D. the

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm