Trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 3

Trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 384 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: .......... blind are ....... people who can't see anything.

A. The - a

B. A - Ø

C. The - Ø

D. The - the

Câu 21: ......... Sun is a star.

A. a

B. an

C. the

D. Ø

Câu 28: ........ injured man was taken to ....... hospital.

A. Ø - Ø

B. Ø - an

C. an  - a

D. an - Ø

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm