Trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 10

Trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 185 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: When you go to........... store, please buy........... bottle of ...........chocolate milk and........... dozen oranges.

A. a/  X/  X/ a

B. a/  the/  the/  a

C. the/  the/  X/  a

D. the/  a/  X/  a

Câu 8: ...........Lake Erie is one of five Great Lakes in ........... North America

A. a/  X/  the 

B. a/  the/  the

C. X/ X/ X

D. X/  X/  a

Câu 18: Scientists sent ............ expedition to ............ Mars during .......... 1990s.

A. an/  X/  the

B. an/  the/  the

C. X/  X/  the

D. X/  X/  X

Câu 23: ................ Mekong River is .............longest river in.................... Vietnam.

A. the/  X/  the

B. the/  the/  the

C. X/  X/  the

D. the/  the/  X

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm Mạo từ trong tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm