Trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án - Phần 5

Trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 327 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

17 Lần thi

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 17 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên