Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 6

Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 182 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: He is a man .......... action.

A. of

B. with

C. for

D. about

Câu 6: The dog ran .......... the house.

A. into

B. in

C. for

D. across

Câu 12: Shut the door .......... you.

A. for

B. after

C. with

D. into

Câu 13: He turned his back .......... her.

A. beside

B. next to

C. by

D. on

Câu 15: He is .......... royal blood.

A. for

B. in

C. of

D. with

Câu 19: I'll try to pay you the money the week .......... next.

A. before

B. for

C. after

D. no preposition needed

Câu 22: They live .......... rice.

A. with

B. on

C. by

D. for

Câu 27: He spoke .......... a whisper.

A. in

B. into

C. like

D. with

Câu 28: He was ill .......... fever.

A. to

B. in

C. with

D. for

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm