Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 15

Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 177 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 15. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 8: Are you aware ________the time?

A. with

B. of

C. at

D. about

Câu 16: When are you leaving _________ Hanoi?

A. toward

B. forward

C. for

D. to

Câu 28: .............. of the concert, there was great applause.

A. In the end

B. At the end

C. At finish

D. In the stop

Câu 30: ........... we didn’t like each other very much, but ........... we became good friends.

A. At first - at the end

B. By first - in the end

C. At first - in the end

D. By first - at the end

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm