Trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 10 Câu hỏi
  • 135 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 10 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Hãy xác định xem tính cách của con người được thể hiện trong trường hợp nào dưới đây?

A. Một người hay nổi nóng khi bị người khác phê bình.

B. Một người luôn sôi nổi, nhiệt tình trong công việc.

C. Một học sinh say mê lắp ráp đài bán dẫn, dành mọi thời gian rảnh rỗi cho công việc.

D. Một học sinh chỉ nghe giảng chăm chú khi giáo viên thông báo một điều gì lí thú.

Câu 2: Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, giáo dục có vai trò:

A. Chủ đạo.

B. Quyết định trực tiếp.

C. Nhân tố quan trọng.

D. Nhân tố cơ bản.

Câu 3: Trong các đặc điểm sau đây của nhân cách, đặc điểm nào thể hiện thuộc tính của khí chất?

A. Hồng là cô gái yêu đời, sôi nổi, tốt bụng nhưng rất dễ quên lời hứa với người khác.

B. Mai hứng thú với nhiều thứ nhưng hứng thú của Mai thường không ổn định, chóng nguội đi.

C. Mơ ước của Lan là sẽ trở thành cô giáo, nên em rất chịu khó sưu tập những câu chuyện về nghề Giáo viên.

D. Nam hoạt động tích cực trong tập thể, nhất là những hoạt động công ích.

Câu 4: Luận điểm nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò chủ đạo của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?

A. Giáo dục quyết định chiều hướng, con đường hình thành và phát triển nhân cách.

B. Thông qua giáo dục, thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau các kinh nghiệm xã hội mà các thế hệ trước đã tích luỹ được.

C. Giáo dục vạch ra phương hướng và con đường cho sự phát triển nhân cách.

D. Giáo dục có thể phát huy tối đa các tiềm năng của cá nhân và các yếu tố khách quan trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách.

Câu 5: Luận điểm nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò quyết định trực tiếp của hoạt động cá nhân đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?

A. Thông qua hoạt động, con người tiếp thu nền văn hoá xã hội và biến chúng thành năng lực của riêng mình, đồng thời cũng thông qua hoạt động con người bộc lộ ra ngoài những năng lực đó.

B. Hoạt động của con người là hoạt động có mục đích, mang tính xã hội, tính cộng đồng và được thực hiện bằng những công cụ do con người sáng tạo ra.

C. Hoạt động của con người thường được diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động và biến đổi vai trò của mình trong mỗi thời kì phát triển nhân cách cá nhân.

D. Sự hình thành và phát triển nhân cách mỗi người phụ thuộc vào hoạt động chủ đạo của một giai đoạn phát triển.

Câu 7: Yếu tố giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự hình thành, phát triển nhân cách là:

A. Giáo dục

B. Hoạt động cá nhân

C. Tác động của môi trường sống

D. Sự gương mẫu của người lớn

Câu 8: Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, tập thể là nhân tố đóng vai trò:

A. Môi trường thuận lợi cho sự phát triển

B. Quyết định trực tiếp sự phát triển

C. Tiền đề, điều kiện của sự phát triển

D. Chi phối trực tiếp sự phát triển

Câu 10: Nhân tố đóng vai trò quyết định đối với sự hình thành tự ý thức cá nhân là:

A. Hoạt động cá nhân.

B. Giao tiếp với người khác.

C. Tiếp thu nền văn hoá xã hội, ý thức xã hội.

D. Tự nhận thức, tự đánh giá, tự phân tích hành vi của mình.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 10 Câu hỏi
  • Sinh viên