Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 249 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: Trong Microsoft Word, nút lệnh được dùng để làm gì?

A. Tăng, giảm kích thước kí tự.

B. Chuyển đổi các chế độ hiển thị văn bản.

C. Thay đổi tỉ lệ hiển thị (phóng to, thu nhỏ) các chi tiết trên màn hình soạn thảo.

D. Tăng, giảm kích thước của lề trang văn bản.

Câu 4: Vì sao phải định dạng văn bản?

A. Định dạng văn bản là biến đối các phần văn bản để trình bày chúng dưới một dạng cụ thể nào đó.

B. Định dạng văn bản nhằm mục đích trình bày văn bản rõ ràng, nhất quán, mạch lạc và gây ấn tượng.

C. Định dạng văn bản cho phù hợp với sở thích của người soạn thảo.

D. Định dạng văn bản là biến đổi văn bản theo một thể thống nhất

Câu 5: Để lưu văn bản sau khi đã soạn thảo trong Microsoft Word ta:

A. Vào bảng chọn File -> Save.

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S.

C. Nháy vào nút lệnh Save trên thanh công cụ chuẩn.

D. Các ý trên đều đúng.

Câu 8: Khi đang soạn thảo trong Microsoft Word, xuất hiện các gạch đỏ dưới một số từ, dấu hiệu đó cho biết:

A. Các từ đó bị ta gõ sai dấu tiếng việt.

B. Những từ đó không có trong từ điển của Word.

C. Những từ đó nằm trong đoạn văn bản có dấu câu không đúng vị trí.

D. Phông chữ ta đang sử dụng soạn thảo không phù hợp với bảng mã đang chọn của bộ gõ tiếng việt mà ta đang cài đặt trên máy tính.

Câu 9: Muốn định dạng đoạn văn bản trong Microsoft Word, trước hết ta phải:

A. Di chuyển con trỏ vào vị trí bất kì trên đoạn văn bản muốn định dạng.

B. Quét chọn đoạn văn bản.

C. Nháy phải chuột tại vị trí cuối cùng của đoạn văn bản.

D. Quét chọn đoạn văn bản hoặc di chuyển con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trên đoạn văn bản muốn định dạng.

Câu 10: Trong Microsoft Word, để thay đổi phông chữ, màu chữ và kích thước của một cụm từ nào đó trong văn bản, trước tiên ta phải thực hiện thao tác nào dưới đây?

A. Chọn toàn bộ cụm từ đó.

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z

C.  Di chuyển con trỏ soạn thảo vào bên trong cụm từ đó.

D. Quét chọn kí tự cuối cùng của cụm từ đó.

Câu 15: Trong Microsoft Word, muốn thụt lề trái cho đoạn văn bản đang chọn, ta:

A. Vào bảng chọn Format à chọn lệnh Paragraph…

B. Vào bảng chọn File à chọn lệnh Page Setup…

C. Vào bảng chọn Insert à chọn Symbol…

D. Nháy chọn Print Preview trên thanh công cụ chuẩn

Câu 17: Trong quá trình soạn thảo văn bản với Microsoft Word, để chèn Table (Bảng) ta:

A. Vào bảng chọn Table -> Insert -> Table...

B. Vào bảng chọn Table -> Delete -> Table

C. Vào bảng chọn Insert -> chọn Object...

D.  Các ý trên đều sai.

Câu 19: Trong Microsoft Word, để sắp xếp dữ liệu trong một Table tăng/giảm dần theo một tiêu chuẩn, ta di chuyển con trỏ chuột đến vị trí bất kỳ trong Table và:

A. Vào bảng chọn Table -> Sort...

B. Vào bảng chọn Data -> Sort...

C.  Vào bảng chọn Window -> chọn Arrange All...

D. Word không hổ trợ tính năng sắp xếp dữ liệu trong Table.

Câu 21: Trong Microsoft Word, để nhập các ô đang chọn trên Table thành 1 ô ta:

A. Vào bảng chọn Table -> chọn Merge cells.

B.  Nháy đúp chuột tại khối ô đang được chọn -> Delete.

C. Nhấn phím Delete.

D. Các ý trên đều đúng.

Câu 22: Trong Microsoft Word, muốn định dạng chữ rơi (thụt cấp) đầu đoạn, ta

A. Vào bảng chọn Insert à Picture à chọn lệnh Word Art ...

B. Vào bảng chọn Format à chọn lệnh Drop Cap...

C. Vào bảng chọn Format à chọn lệnh Tabs...

D. Vào bảng chọn Format à chọn lệnh Font…

Câu 23: Khi ta nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Word (biểu tượng này nằm tại góc trái của thanh tiểu đề), điều gì sẽ xảy ra?

A. Tạo một tệp văn bản mới hay còn gọi là mở trang văn bản mới.

B. Đóng tệp văn bản hiện hành.

C. Mở tệp văn bản đang tồn tại trên đĩa.

D. Lưu thêm nội dung cho tệp văn bản hiện hành.

Câu 24: Muốn chia đoạn văn bản đang được quét chọn ra thành nhiều cột, ta:

A. Vào bảng chọn Format -> Columns…

B. Vào bảng chọn Table -> Insert -> Columns

C. Nhấn chọn biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn.

D. Các ý trên đều đúng

Câu 25: Trong Microsoft Word, để tệp đồ họa vào văn bản ta:

A. Vào bảng chọn Insert à Picture à From File...

B. Vào bảng chọn Insert à Symbol...

C. Vào bảng chọn Insert à Page Numbers...

D. Vào bảng chọn Insert à Date and Time...

Câu 26: Trong Microsoft Word, muốn chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản, ta vào bảng chọn Insert à chọn Symbol và:

A. Chọn ký tự cần chèn -> Apply -> Ok.

B. Chọn ký tự cần chèn -> Insert -> Close.

C. Chọn ký tự cần chèn -> Ok.

D. Nháy phải chuột tại kí tự cần chèn -> Open.

Câu 27: Trong Microsoft Word, để có kí tự ¿ trong văn bản ta thực hiện như sau:

A. Vào bảng chọn Insert -> Bullets -> chọn kí tự ¿ -> Insert -> Close.

B. Vào bảng chọn Insert -> Picture -> Clip Art -> chọn kí tự -> Insert -> Close.

C. Vào bảng chọn Insert -> Symbol -> nháy đúp chuột vào kí tự cần chèn -> Close.

D. Các ý trên đều sai.

Câu 29: Tiêu đề trang (Header and Footer) là gì?

A. Là nội dung được trình bày ở giữa trang với tác dụng chính là mô tả nội dung của trang.

B.  Là số của các trang trong tệp văn bản.

C. Là những phần văn bản xuất hiện trên mọi trang trong tệp văn bản và gồm phần đầu trang (header) và chân trang (footer).

D. Các ý trên đều đúng

Câu 31: Muốn đánh số cho các trang văn bản trên Microsoft Word ta:

A. Vào bảng chọn Insert -> Object...

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P

C. Vào bảng chọn Insert -> Page Numbers...

D. Vào bảng chọn View -> Page Numbers...

Câu 32: Trong Microsoft Word, để tìm các ký tự “( ” và thay thế bằng các ký tự “(” trong toàn bộ tệp văn bản, ta thực hiện:

A.  Vào bảng chọn Edit -> Find... (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q)

B. Vào bảng chọn Edit -> Replace... (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + H)

C. Vào bảng chọn Insert -> Symbols....

D. Vào bảng chọn Table -> Convert --> Table to text...

Câu 33: Để chèn ngắt trang trong Microsoft Word, ta và bảng chọn Insert, chọn lệnh Break, sau đó chọn mục

A. Page break -> Ok.

B. Column break -> Ok.

C. Text wrapping break -> Ok.

D. Next page -> Ok.

Câu 38: Muốn áp dụng kiểu (Style) để định dạng trong Microsoft Word, ta thực hiện như sau:

A. Đặt con trỏ vào đoạn văn cần định dạng, mở hộp kiểu (Style) bằng cách nháy chuột tại nút mũi tên bên phải hộp sau đó chọn kiểu thích hợp.

B. Đặt con trỏ vào đoạn văn cần định dạng, nháy chọn phông chữ tại hộp Font và chọn kích thước chữ tại hộp Size .

C. Nhấn lượt các tổ hợp phím Ctrl + B, Ctrl + I và Ctrl + U sau khi quét chọn đoạn văn cần định dạng.

D. Các ý trên đều đúng.

Câu 39: Để định dạng lề cho các trang trong tệp văn bản, ta:

A. Vào bảng chọn Format --> Paragraph...

B. Vào bảng chọn Format --> Page Setup...

C. Vào bảng chọn File --> Page Setup...

D. Vào bảng chọn File --> Version...

Câu 40: Muốn in toàn bộ văn bản sau khi đã soạn thảo trong Microsoft Word ta:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P

B. Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ chuẩn.

C. Nháy nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ chuẩn.

D. Vào bảng chọn Edit -> Print...

Câu 42: Làm thế nào để xem văn bản trước khi in?:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P

B.  Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ chuẩn.

C. Nháy nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ chuẩn.

D. Vào bảng chọn File -> Print...

Câu 43: Làm thế nào để thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bản hiện tại 1 cm so với lề trang văn bản?

A. Vào bảng chọn File, chọn lệnh Page Setup…

B. Vào bảng chọn Format, chọn lệnh Paraghrap…

C. Nháy đúp chuột tại đầu đoạn văn bản.

D. Di chuyển chon trỏ đến đầu đoạn văn bản, nhấn Tab.

Câu 45: Muốn lưu thêm nội dung cho tệp văn bản sau khi định dạng, ta thực hiện như sau:

A. Vào bảng chọn File -> Save as...

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + Q

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Q

D. Vào bảng chọn File -> Save

Câu 46: Khi văn bản đang được in ta thấy biếu tượng ở bên phải thanh công việc. Nếu muốn ngừng việc in, ta thực hiện như sau:

A. Nhấn tổ hợp phím Shift + Delete

B. Nhấn phím Delete

C. Nháy đúp biểu tượng máy in, chọn tên tệp văn bản đang in, nháy Document -> Cancel.

D. Các ý trên đều đúng

Câu 47: Đâu là hệ điều hành :

A. MISCROSOFT EXCEL.

B. MISCROSOFT WINDOWS 2000.

C. MISCROSOFT WORD.

D.  MISCROSOFT PAINT.

Câu 49: Thao tác nào sau đây sẽ không thực hiện được với 1 cửa sổ đang ở chế độ cực đại kích thước?

A. Di chuyển.

B. Đóng.

C. Phục hồi kích thước cửa sổ.

D. Tất cả các thao tác trên.

Câu 50: Thao tác nào sau đây sẽ thực hiện được với 1 cửa sổ đang ở chế độ cực đại kích thước?  

A. Cực tiểu kích thước cửa sổ.

B. Phục hồi kích thước cửa sổ

C. Đóng cửa sổ.

D. Tất cả các thao tác trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm