Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủ tục hải quan - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủ tục hải quan - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 114 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủ tục hải quan - Phần 12. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể được chấp nhận:

A. Chứng từ giấy

B. Chứng từ điện tử

C. Cả a và b

Câu 2: Trường hợp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử, fax, telex thì người khai hải quan phải xác nhận bằng cách:

A. Ký tên, đóng dấu vào các chứng từ, tài liệu phải nộp

B. Công chứng các chứng từ, tài liệu phải nộp

C. Chỉ nộp chứng từ, tài liệu sẵn có

Câu 8: Tiêu chí nào sau đây bắt buộc phải khai báo khi khai báo vận chuyển kết hợp đối với tờ khai xuất khẩu:

A. Thông tin trung chuyển

B. Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế

C. Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng

Câu 9: Trường hợp nào sau đây yêu cầu người khai hải quan phải khai tờ khai trị giá và nộp cho cơ quan Hải quan:

A. Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, Khai thông tin trị giá trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan tự tính toán trị giá tính thuế

B. Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, Khai thông tin trị giá trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, Hệ thống tính toán trị giá tính thuế

C. Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, Hệ thống tính toán trị giá tính thuế

Câu 10: Người khai hải quan có thể nộp hồ sơ hải quan thông qua:

A. Nộp bản điện tử thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

B. Nộp bản giấy trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hải quan

C. Cả a và b

Câu 11: Đối với tờ khai được phân luồng là luồng 1 (xanh), người khai hải quan phải:

A. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ hải quan dạng giấy tại trụ sở doanh nghiệp theo thời hạn pháp luật hải quan quy định.

B. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ hải quan dạng giấy và dạng điện tử tại trụ sở doanh nghiệp theo thời hạn pháp luật hải quan quy định.

C. Nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan Hải quan, lưu trữ toàn bộ hồ sơ hải quan dạng giấy tại trụ sở doanh nghiệp theo thời hạn pháp luật hải quan quy định.

D. Nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan Hải quan, lưu trữ toàn bộ hồ sơ hải quan dạng giấy và dạng điện tử tại trụ sở doanh nghiệp theo thời hạn pháp luật hải quan quy định.

Câu 12: Đối với các chứng từ được quy định là nộp bản chính trong bộ hồ sơ hải quan, người khai hải quan có thể:

A. Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hải quan.

B. Gửi qua đường bưu chính cho cơ quan Hải quan.

C. Cả a và b.

Câu 14: Cơ quan hải quan chấp nhận phương thức đăng ký tờ khai hải quan nào sau đây:

A. Tờ khai hải quan điện tử được đăng ký theo phương thức điện tử;

B. Tờ khai hải quan giấy được đăng ký trực tiếp tại cơ quan hải quan;

C. Cả a và b.

Câu 16: Người khai hải quan không phải nộp chứng từ sau nếu cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi các chứng từ này dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia:

A. Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành

B. Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành

C. Giấy xác nhận kiến thức về kiểm tra chuyên ngành

Câu 18: Thời điểm sớm nhất cơ quan Hải quan cho phép người khai hải quan thực hiện thủ tục hủy tờ khai hải quan điện tử là:

A. Ngay sau thời điểm đăng ký, cấp số tờ khai hải quan tờ khai hải quan điện tử

B. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký, cấp số tờ khai hải quan điện tử

C. Sau khi cơ quan Hải quan thông báo tờ khai hải quan điện tử hết hiệu lực

Câu 19: Trường hợp nào dưới đây người khai hải quan phải hủy tờ khai:

A. Khai sai mã loại hình.

B. Khai sai mã số hàng hóa.

C. Khai sai mã giấy phép nhập khẩu.

D. Khai sai mã nước xuất xứ.

Câu 20: Một trong những điều kiện để được cơ quan hải quan cho phép giải phóng hàng:

A. Hàng hóa chưa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng đã xác định được số thuế chính thức phải nộp.

B. Hàng hóa đã đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được số thuế chính thức phải nộp.

C. Hàng hóa đã đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng đã xác định được số thuế chính thức phải nộp.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủ tục hải quan có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủ tục hải quan có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên