Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học - Phần 27

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học - Phần 27

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 90 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học - Phần 27. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Lương của quản trị viên:

A. Phản ánh những lực cung cầu của thị trường

B. Thể hiện chế độ động viên và khen thưởng của công ty.

C. Cho thấy năng lực của học

D. Cả ba ý trên.

Câu 2: Quản trị là?

A. 1 chuỗi logic

B. 1 khoa học

C. 1 nghệ thuật

D. Cả B, C đều đúng 

Câu 3: Ai là người đã đưa ra 3 nhóm vai trò của nhà quản trị:

A. James Watts

B. Henry Mentzberg

C. Eli Whitney và Simoen

D. Charles Babbage

Câu 6: Quản trị được thực hiện trong 1 tổ chức nhằm:

A. Tối đa hóa lợi nhuận

B. Đạt mục tiêu của tổ chức

C. Sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực

D. Đạt được mục tiêu của tổ chức với hiệu suất cao

Câu 9: Quản trị cần thiết cho:

A. Các tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận

B. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh

C. Các đơn vị hành chính sự nghiệp

D. Các công ty lớn

Câu 11: Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách:

A. Giảm chi phí ở đầu vào và doanh thu ở đầu ra không thay đổi

B. Chi phí ở đầu vào không thay đổi và tăng doanh thu ở đầu ra

C. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và vừa tăng doanh thu ở đầu ra

D. Tất cả những cách trên

Câu 12: Quản trị viên trung cấp thường tập trung vào việc ra các loại quyết định:

A. Chiến lược

B. Tác nghiệp

C. Chiến thuật

D. Tất cả các loại quyết định trên

Câu 13: Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng:

A. Hoạch định

B. Tổ chức và kiểm trả

C. Điều khiển

D. Tất cả các chức năng trên 

Câu 15: Nhà quản trị phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng:

A. Hoạch định

B. Điểu khiển và kiểm tra

C. Tổ chức

D. Tất cả phương án trên đều không chính xác

Câu 16: Nhà quản trị cấp cao cần thiết nhất kỹ năng:

A. Nhân sự

B. Tư duy

C. Kỹ thuật

D. Kỹ năng tư duy + nhân sự

Câu 17: Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị là:

A. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng kỹ thuật càng có tầm quan trọng

B. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng nhân sự càng có tầm quan trọng

C. Kỹ năng nhân sự có tầm quan trọng nh nhau đối với các cấp bậc quản trị

D. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 18: Hoạt động quản trị thị trường được thực hiện thông qua 4 chức năng:

A. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra

B. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp

C. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo

D. Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra

Câu 19:  Trong 1 tổ chức, các cấp bậc quản trị thường được chia thành:

A. 2 cấp quản trị

B. 3 cấp quản trị

C. 4 cấp quản trị

D. 5 cấp quản trị 

Câu 20:  Cố vấn cho ban giám đốc của 1 doanh nghiệp thuộc cấp quản trị:

A. Cấp cao

B. Cấp giữa

C. Cấp thấp (cơ sở)

D. Tất cả đều sai

Câu 22: Quan hệ giữa cấp bậc quản trị và các kỹ năng:

A. Chức vụ càng thấp thì kĩ năng về kỹ thuật càng quan trọng

B. Chức vụ càng cao thì kỹ năng về tu duy càng quan trọng

C. Nhà quản trị cần tất cả các kỹ năng, tuy nhiên chức vụ càng cao thì kỹ năng tư duy càng quan trọng

D.  Tất cả những tuyên bố nêu trên đều sai

Câu 24: Vai trò nào đã được thực hiện khi nhà quản trị đưa ra 1 quyết định để phát triển kinh doanh:

A. Vai trò người lãnh đạo

B. Vai trò người đại diện

C. Vai trò người phân bố tài nguyên

D. Vai trò người doanh nhân 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên