Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật ngân hàng - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật ngân hàng - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 932 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật ngân hàng - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

45 Lần thi

Câu 1: Khái niệm dữ liệu là?

A. Dữ liệu là đối tượng mang thông tin

B. Dữ liệu là các tín hiệu vật lý và các số liệu

C. Dữ liệu là các kí hiệu, các hình ảnh

Câu 2: Ngân hàng Nhà nước được tổ chức như thế nào?

A. thành hệ thống tập trung gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

B. thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

C. thành hệ thống thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác

Câu 4: Vị trí của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

A. là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. là cơ quan thuộc Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. là cơ quan của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 6: Tổ chức tín dụng bao gồm:

A. ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô

B. ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân

C. ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân

Câu 7: Sự khác biệt chủ yếu về hoạt động giữa ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phi ngân hàng thể hiện ở những điểm nào?

A. NHTM có cho vay và huy động vốn trong khi tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cho vay nhưng không có huy động vốn

B. NHTM là một loại hình tổ chức tín dụng, do đó chỉ làm được một số hoạt động ngân hàng trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng làm toàn bộ các nghiệp vụ ngân hàng

C. NHTM được huy động vốn bằng tài khoản tiền gửi trong khi đó các tổ chức tín dụng phi ngân hàng không làm được

D. NHTM được cho vay trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng lại không được

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật ngân hàng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật ngân hàng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 45 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên