Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hành chính - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hành chính - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 118 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hành chính - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Người có thẩm quyền lập biên bản Văn bản Hành chính?

A. Người có thẩm quyền xử phạt

B. Công chức, viên chức và người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành

C. Người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2: Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không có thẩm quyền xử phạt thì?

A. Chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản.

B. Phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt

C. Cả A và B

Câu 3: Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì?

A. Người đó vẫn phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt

B. Chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản.

C. Cả A và B

Câu 4: Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì?

A. ra từng quyết định xử phạt

B. chỉ ra 01 quyết định xử phạt

C. ra nhiều quyết định xử phạt

Câu 5: Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì?

A. Có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức

B. Chỉ ra 01 quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức

C. Ra nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức

Câu 6: Thẩm quyền xem xét quyết định miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính?

A. Người đã ban hành quyết định xử phạt

B. Cấp trên trực tiếp của người đã ban hành quyết định xử phạt

C. Cấp trên của người đã ban hành quyết định xử phạt

Câu 7: Theo quy định chung, người vi phạm phải thi hành quyết định xử phạt VPHC trong thời hạn mấy ngày?

A. 05 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt

B. 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt

C. 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt

D. 20 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt

Câu 8: Thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả là bao lâu?

A. 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định XPVPHC

B. Theo thời hạn ghi trong quyết định XPVPHC

C. Theo thời hạn ghi trong quyết định XPVPHC hoặc Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

D. 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định XPVPHC hoặc theo thời hạn ghi trong quyết định XPVPHC

Câu 9: Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính là bao lâu?

A. không được quá 24 giờ; trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 48 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm

B. không được quá 12 giờ; trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 24 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm

C. không được quá 12 giờ; trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 18 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm

Câu 10: Nguời nào dưới đây không có Thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính:

A. Trưởng Công an xã

B. Trưởng công an phường

C. Chủ tịch UBND cấp xã

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hành chính có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hành chính có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên