Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hành chính - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hành chính - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 143 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hành chính - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

A. Người có cha mẹ đẻ là người Việt Nam.

B. Người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam.

C. Người Việt Nam đã nhập tịch nước ngoài.

D. Trẻ em sinh ra tại Việt Nam.

Câu 2: Người nước ngoài không đủ điều kiện làm việc nào tại Việt Nam:

A. Giáo viên Toán.

B. Công chứng viên.

C. Giám đốc.

D. Hành nghề đấu giá với tư cách tổ chức.

Câu 3: Ký hiệu thị thực LV2 được cấp cho đối tượng nào sau đây:

A. Cấp cho người vào thực tập, học tập.

B. Cấp cho phóng viên, báo chí.

C. Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

D. Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

Câu 6: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu vào thời điểm nào:

A. 01 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.

B. 02 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.

C. 03 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.

D. 04 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.

Câu 7: Tố cáo được thể hiện qua các hình thức:

A. Bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp

B. Qua việc ghi âm

C. Tố cáo qua các băng ghi hình

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 8: Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh tiến hành là:

A. Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày;

B. Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày;

C. Không quá 60 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày;

D. Không quá 60 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 120 ngày;

Câu 9: Trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì trách nhiệm của người tiếp nhận tố cáo là:

A. Ghi âm lời tố cáo

B. Ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản

C. Hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo

D. Cả B và C

Câu 10: Đâu KHÔNG phải là tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên:

A. Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ thanh tra.

B. Tốt nghiệp đại học, có kiến thức quản lý nhà nước và am hiểu pháp luật.

C. Có ít nhất 03 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự), trừ một số trường hợp đặc biệt.

D. Thanh tra viên chuyên ngành phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó.

Câu 11: Người tố cáo có quyền rút:

A. Toàn bộ nội dung tố cáo trong mọi thời điểm

B. Một phần nội dung tố cáo trong mọi thời điểm

C. Toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo

D. Toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo bằng cách trực tiếp thông qua lời nói

Câu 12: Chủ thể nào sau đây có thể làm đơn tố cáo:

A. Công dân

B. Viên chức

C. Công chức

D. Tổ chức

Câu 13: Thời hiệu khiếu nại lần đầu đối với cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật là:

A. 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định

B. 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định

C. 45 ngày kể từ ngày nhận quyết định

D. 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định

Câu 14: Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được nhân dân tín nhiệm thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn:

A. Tiến hành cảnh cáo và kỷ luật đối với thành viên này.

B. Tiến hành bãi nhiệm và để trống vị trí này.

C. Tiến hành bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.

D. Đề nghị cơ quan đã bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.

Câu 17: Anh A là nhân viên của công ty X, anh A có thể khiếu nại trong trường hợp nào sau đây:

A. Hành vi đánh anh A của một cán bộ xã ngoài giờ làm việc

B. Quyết định xử phạt hành chính anh A do đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

C. Quyết định bổ nhiệm anh B (đồng nghiệp của anh A) lên làm giám đốc

D. Cả B và C

Câu 18: Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì:

A. Cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết

B. Tất cả cơ quan cùng phối hợp giải quyết

C. Các cơ quan thảo luận và phân công cơ quan giải quyết chính

D. Chuyển cho cơ quan cấp cao hơn giải quyết

Câu 20: Chủ thể khiếu nại:

A. Được bảo vệ về tính mạng

B. Được bảo vệ về tài sản

C. Không được bảo vệ

D. Cả A và B

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hành chính có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hành chính có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên